Tekenbevoegdheden - situatie vóór 01-01-2020

Mensen die tekenbevoegd zijn mogen namens de organisatie besluiten of contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren. Ook andere personen kunnen bevoegd zijn om te tekenen, omdat zij een volmacht of mandaat hebben.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

In het ARAR en interne organisatie- en mandaatbesluiten worden de tekenbevoegdheden geregeld. De bewindspersoon en de hoogste ambtelijke functionaris zijn meestal tekenbevoegd. Vaak zijn bevoegdheden doorgegeven aan bijvoorbeeld directeuren of afdelingshoofden. Zij kunnen namens de organisatie besluiten nemen en ondertekenen. Dit heet ‘mandaat'. Soms mogen deze functionarissen op hun beurt bevoegdheden nog verder doorgeven. Dit heet ‘ondermandaat'.

Een mandaat aan iemand geven die niet hiërarchisch ondergeschikt is, bijvoorbeeld een externe, is ook mogelijk. Wel moet die persoon eerst met het mandaat instemmen. En als die persoon een manager heeft, moet die ook met het mandaat instemmen.

Verschil mandaat en delegatie

Bij mandaat krijgt een functionaris de bevoegdheid om namens de organisatie besluiten te nemen en te tekenen. Bij delegatie krijgt een functionaris de bevoegdheid om in eigen naam besluiten te nemen. Bij delegatie wordt de bevoegdheid mét alle verantwoordelijkheden overgedragen, bij mandaat is dat in beperkte mate het geval. Delegatie kan alleen als een wet dat toestaat. Zo staat bijvoorbeeld in de Grondwet dat een minister bevoegdheden mag delegeren aan de staatssecretaris.

Verschil mandaat en volmacht

Bij mandaat betreft het de bevoegdheid om besluiten te ondertekenen, zoals besluiten over uw dienstverband. Bij volmacht krijgt een functionaris de bevoegdheid in naam van de organisatie rechtshandelingen te verrichten, zoals het huren van apparatuur. Bij beide vormen gaat het om machtiging om bepaalde zaken af te handelen.

Onbevoegd ondertekend

Als niet de juiste persoon het besluit heeft ondertekend, kunt u dit bespreken met uw werkgever.

Wanneer mogelijk en als daarvoor aanleiding is, zal hij het besluit herstellen door alsnog te verantwoordelijkheid voor het besluit te nemen. Ook kan hij het besluit door de onbevoegde ondertekening ongelding verklaren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk 10