Conflictbemiddeling, mediation - situatie vóór 01-01-2020

Bij conflictbemiddeling gaat een onafhankelijke bemiddelaar samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Heeft u een probleem met een persoon of uw werkgever waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor bemiddeling. Dit is vaak sneller, goedkoper en minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. U werkt samen met deskundige hulp en de andere partij aan een oplossing, waardoor beide partijen de oplossing eerder zullen accepteren en naleven.

Verschil bemiddeling en mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling. De mediator heeft alleen de procesregie in handen. De bemiddelaar heeft ook een groot deel van de inhoudelijke regie in handen. De bemiddelaar onderzoekt waar de belangen liggen en waar ze botsen. Vervolgens komt hij zelf met een voorstel voor een oplossing, waarmee de partijen wel of niet kunnen instemmen. Bij mediation blijft de mediator bewust inhoudelijk op afstand. Daarmee laat hij de conflictpartijen hun geschil zelf oplossen.

Bemiddelaar/mediator inschakelen?

U ervaart spanningen op de werkvloer of u bent het niet eens met een besluit van uw manager? Een gesprek met of advies van een adviseur van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) kan u verder helpen. Adviseurs van EC O&P bieden begeleiding bij conflicten en/of verwijzen door naar een bedrijfsmaatschappelijk werker of de bedrijfsarts. De partijen kiezen in overleg de interventie, die voor hun het meest past. Elke adviseur beschikt over mediationvaardigheden.

Wet- en regelgeving

Circulaire: Bemiddeling naar aanleiding van CAO 2002-2003