Bezwaar maken - situatie vóór 01-01-2020

Als u het niet eens bent met een besluit of handeling van uw werkgever, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken.  Het kan bijvoorbeeld gaan over salaris, inschaling, werkplek, verlof, schorsing of ontslag. Het is noodzakelijk om binnen deze termijn bezwaar aan te tekenen, anders wordt het bezwaar 'niet ontvankelijk verklaard'. Dit betekent dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

U kunt ook een bezwaarschrift indienen als uw werkgever weigert om een bepaald besluit te nemen of als een door u gevraagd besluit te lang uitblijft. Bezwaren kunnen tot langdurige procedures leiden. Het is verstandig om vooraf te bekijken of bemiddeling een oplossing is.

Bezwaarschrift en beslissing

Bezwaar maken gebeurt door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, moet uw werkgever het besluit heroverwegen. Uw werkgever is verplicht een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:19
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:20
Algemene wet bestuursrecht Artikel 6:7
Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk 6
Algemene wet bestuursrecht Artikel 7:10
Algemene wet bestuursrecht Artikel 7:14
ARAR Artikel 49bb
ARAR Artikel 49uu
Besluit proceskosten bestuursrecht
Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen