PAS-regeling

Bent u minimaal 57 jaar en 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar? Dan kunt u gebruikmaken van de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren Regeling (PAS-regeling). Deze regeling is een voorziening die u in staat stelt langer optimaal te (kunnen) functioneren. U krijgt wekelijks meer vrije tijd.

Met de PAS-regeling vermindert u uw wekelijks te werken uren tegen inlevering van salaris en een deel van uw aanspraak op vakantie. Uw formele arbeidsduur blijft gelijk, maar u hoeft 15,8% minder uren te werken. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. In beide gevallen kunt u deelnemen. Het aantal minder te werken uren wordt naar evenredigheid berekend.

Voorbeeld
U heeft een werkweek van 36 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 30,31 uur.

U heeft een werkweek van 32 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 26,94 uur.

Pensioenopbouw PAS

Gaat u deelnemen aan de PAS-regeling en bent u nog geen 58 jaar? Dan bouwt u geen pensioen op over de PAS-inhouding. Dit geldt voor de hele PAS-periode. U kunt dit voorkomen door uw PAS-deelname in te laten gaan op of na de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 58 jaar bent geworden.

Voorbeeld
U bent op 23 augustus 58 jaar geworden. U laat dan uw PAS-deelname ingaan op of na 1 september.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Pensioenopbouw bij PAS op 57 jaar vanaf 1 januari 2018.

Nieuw arbeidstijdpatroon

U spreekt met uw werkgever af vanaf welk moment uw nieuwe aantal te werken uren ingaat. Ook spreekt u een nieuw arbeidstijdpatroon af. In deze regeling staat de indeling van uw feitelijke werktijden per week.

Voorwaarden voor deelname

U kunt deelnemen aan de PAS-regeling als u:

  • minimaal 57 jaar bent en;
  • 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar bent en;
  • een arbeidsduur van maximaal 36 uur per week heeft.

Werkt u meer? Dan brengt u eerst uw arbeidsduur terug naar 36 uur per week.

Weigeringsgronden

Uw werkgever kan uw verzoek om deelname aan de PAS-regeling weigeren als dit in strijd is met het dienstbelang. Dit geldt ook omgekeerd. Als u met uw deelname aan de PAS-regeling wilt stoppen, dan kan dat niet als het belang van uw organisatie hierdoor wordt geschaad. Ook bij het bepalen van de ingangsdatum kan het dienstbelang meespelen.

Gevolgen PAS-regeling

Deelname aan de PAS-regeling heeft een aantal (financiële) gevolgen.

Combineren met andere regelingen

U kunt uw PAS-regeling combineren met levensloopverlof of ABP-keuzepensioen. Over de uren levensloopverlof vindt geen doorbetaling van uw bezoldiging plaats. Voor de toepassing van de PAS-inhouding wordt uitgegaan van uw oorspronkelijke (volledige) salaris.

Wet- en regelgeving

Anticumulatieregeling PAS
ARAR Artikel 21a
ARAR Artikel 21b
BBRA Artikel 11
Circulaire: Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur, 2000
IKAP-regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet flexibel werken
Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst