Meer of minder gaan werken

U wilt meer of minder uren gaan werken? Dat kan als uw werkgever hiermee instemt. Er zijn verschillende mogelijkheden om structureel of tijdelijk meer of minder uren te werken.

Meer gaan werken

U kunt (tijdelijk) meer uren werken door:

Minder gaan werken

U kunt (tijdelijk) minder uren werken door:

In deeltijd werken

U heeft in principe het recht om in deeltijd te werken. Werkt u momenteel fulltime en wilt u minder dan 36 uur per week gaan werken? Dan kunt u uw werkgever verzoeken om uw arbeidsduur aan te passen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de financiële en/of fiscale gevolgen als u meer of minder gaat werken? Dan kunt u contact opnemen met de  helpdesk Financiële Rechtspositie van UBR | EC O&P.

Wet- en regelgeving

Anticumulatieregeling PAS
ARAR Artikel 21
ARAR Artikel 21a
ARAR Artikel 21b
Circulaire: Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur, 2000
IKAP-regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet flexibel werken