Meer of minder gaan werken

U wilt meer of minder uren gaan werken? Dat kan als uw werkgever hiermee instemt. Er zijn verschillende mogelijkheden om structureel of tijdelijk meer of minder uren te werken.

Meer gaan werken

U kunt (tijdelijk) meer uren werken door:

Minder gaan werken

U kunt (tijdelijk) minder uren werken door:

In deeltijd werken

U heeft in principe het recht om in deeltijd te werken. Werkt u momenteel fulltime en wilt u minder dan 36 uur per week gaan werken? Dan kunt u uw werkgever verzoeken om uw arbeidsduur aan te passen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de financiële en/of fiscale gevolgen als u meer of minder gaat werken? Of over reorganisatie, ontslag, ziekte of (vervroegd) pensioen? Dan kunt u advies krijgen van het Kennispunt Financiële Rechtspositie.

Wet- en regelgeving

Anticumulatieregeling PAS
ARAR Artikel 21
ARAR Artikel 21a
ARAR Artikel 21b
Circulaire: Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur, 2000
IKAP-regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet flexibel werken

Proefberekening salaris

Overweegt u om meer of minder uren te gaan werken? En wilt u meer inzicht in de financiële gevolgen? Maak dan eerst een proefberekening van uw salaris in het P-Direktportaal.

De proefberekening geeft een indicatie van uw netto salaris. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.