Wijziging ketenbepaling opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden

Een belangrijke verandering die de nieuwe rechtspositie voor ambtenaren met zich meebrengt, is de ketenbepaling voor opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden.

Wachtperiode van 6 maanden

Ten tweede geldt straks in het private arbeidsrecht een wachtperiode geldt van 6 maanden, voordat een volgende keten van tijdelijke dienstverbanden kan worden aangegaan. Op grond van het ARAR geldt nu nog een wachtperiode van 3 maanden.

Staat der Nederlanden vervangt bevoegd gezag

Ten slotte geldt de ketenbepaling bij inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie niet meer per bevoegd gezag, maar voor de gehele Staat der Nederlanden. Die wordt als één werkgever beschouwd.

Let op! Er kunnen dus nu al gevolgen ontstaan bij het aangaan of verlengen van tijdelijke aanstellingen die doorlopen in 2020. Let daarom goed op als u iemand een tijdelijke aanstelling wilt aanbieden.

Samenvatting

Wijziging Nu Straks
Werkgeverschap Per organisatie Staat der Nederlanden
Onderbreking 3 maanden 6 maanden

Kennispunt Nieuwe Rechtspositie

Voor HR-adviseurs – en via hen ook voor leidinggevenden – is bij EC O&P het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie ingericht. Dit kennispunt biedt voorlichting in de vorm van presentaties, workshops, animaties, factsheets en brochures. Ook komt er een rijksbreed opleidingsaanbod in de loop van 2018. Meer voorlichting voor medewerkers zal starten in 2019 en doorlopen tot in 2020.