Toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen

De invoering van het IKB kan voor u in 2020 gevolgen hebben voor de toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt of voor andere regelingen die afhankelijk zijn van de hoogte van uw inkomen.

Extra salarisbetaling mei 2020

U krijgt in 2020 een IKB-budget van 16,37% van uw jaarsalaris en daarnaast bij de salarisbetaling in mei 2020 7 maanden vakantie-uitkering 2019 en 1 maand eindejaarsuitkering 2019 uitbetaald. Hierdoor heeft u in 2020 een hoger inkomen.

Inkomensafhankelijke toeslagen

Deze verhoging van uw inkomen kan effect hebben op de hoogte van uw aanspraken op inkomensafhankelijke toeslagen en regelingen van de overheid. Geadviseerd wordt om bij het aanvragen hiervan rekening te houden met een hoger inkomen in 2020. Hierdoor kunt u voorkomen dat u eventueel te hoog vastgestelde voorschotten (gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Wanneer u voor het komende kalenderjaar uw toeslag, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, of andere inkomensafhankelijke regelingen aanvraagt of uw verwachte inkomen aan de belastingdienst doorgeeft is het verstandig om dit hogere inkomen op te geven.