IKB inzetten

Per 1 januari 2020 ontvangt u naast salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB geeft u de mogelijkheid om naar uw eigen keuze een deel van uw maandinkomen te laten uitbetalen op door u gekozen tijdstippen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw maandinkomen deels om te zetten in verlof en andersom. Ook kunt u het IKB-budget besteden aan een fiscaal vriendelijk doel.

Uw IKB bestaat uit geld en tijd

Uw IKB-budget bedraagt 16,37% van uw salaris. Uw vakantie-uitkering over uw salaris en uw eindejaarsuitkering zijn hier onder andere in opgenomen. Iedere maand bouwt u een deel op. Op uw salarisstrook kunt u zien hoe hoog uw te besteden IKB-budget is. U kunt uw IKB op verschillende manieren inzetten.

U krijgt ieder jaar IKB-uren. Deze IKB-uren zijn per 1 januari beschikbaar voor het hele kalenderjaar. Als u in de loop van een jaar in dienst komt, krijgt u de IKB-uren naar rato beschikbaar. Het aantal IKB-uren wordt naar boven afgerond.

IKB-budget besteden

U kunt het geld uit uw IKB-budget op verschillende manieren besteden:

 • Uitbetalen
  Uw IKB-budget is maandelijks beschikbaar, maar de maand waarin u dit laat uitbetalen kunt u zelf kiezen. Het is niet mogelijk om geld dat u later in het jaar krijgt naar voren te halen. Het is wel mogelijk om van tevoren aan te geven in welke maand u (een deel van) uw budget wilt inzetten.
  Als u geen keuze maakt, wordt uw IKB-budget uitbetaald in december. Dat is ook het geval als u aan het einde van het jaar nog een deel van uw IKB-budget over hebt.
 • Extra IKB-uren kopen
  U kunt jaarlijks extra IKB-uren kopen. Voor 1 IKB-uur betaalt u het bedrag dat overeenkomt met uw salaris per uur +16,37 %. U kunt IKB-uren kopen voor ten hoogste het budget dat u hebt opgebouwd. Wilt u bijvoorbeeld 40 IKB-uren kopen? Dan zult u in januari nog onvoldoende budget hebben. U kunt alleen hele uren kopen. U kunt per kalenderjaar maximaal 187 extra IKB-uren kopen. Werkt u in deeltijd of meer dan gemiddeld 36 uur? Dan wordt het maximaal aantal IKB-uren dat u kunt kopen naar verhouding berekend en naar beneden afgerond. De extra gekochte uren kunt u niet meer verkopen. U kunt de gekochte uren opnemen of toevoegen aan uw IKB-spaarverlof.
 • Besteden aan fiscaal vriendelijk doel
  U kunt uw IKB-budget besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. Wilt u bijvoorbeeld een studie gaan volgen? Of fiscaal voordelig een fiets aanschaffen? Dan kunt u daar uw IKB-budget voor inzetten.

IKB-uren besteden

U kunt uw IKB-uren als volgt inzetten:

 • Opnemen als verlof in hele uren
 • Laten uitbetalen op door u gekozen tijdstippen
  De waarde van een IKB-uur is gelijk aan uw salaris per uur +16,37. Hierbij geldt de waarde op het tijdstip dat u de keuze tot uitbetalen maakt. Uitbetaalde IKB-uren kunt u niet gebruiken om weer IKB-verlof te kopen;
 • Toevoegen aan uw IKB-spaarverlof
  IKB-uren die u niet heeft opgenomen als verlof en niet heeft laten uitbetalen, worden eind december toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof.

IKB-spaarverlof

U kunt uw IKB-uren opsparen in uw IKB-spaarverlof. Uw IKB-spaarverlof kan niet vervallen. U kunt maximaal 1800 uur sparen. Werkt u in deeltijd of meer dan gemiddeld 36 uur? Dan wordt het maximaal te sparen IKB-uren naar verhouding berekend en naar beneden afgerond. Uw restant vakantie-uren 2015 en de bovenwettelijke vakantie-uren die u over heeft uit 2016 tot en met 2019 worden op 1 januari 2020 toegevoegd aan uw spaarverlof.

Als u aan het einde van een kalenderjaar een verlofsaldo heeft dat hoger is dan het maximum (1800 uur bij een 36-urige werkweek), dan krijgt u het meerdere uitbetaald. De daarbij gehanteerde waarde van een IKB-spaarverlofuur is gelijk aan uw salaris per uur +16,37% op dat moment.

Uw IKB-spaarverlof kunt u opnemen als gewoon verlof maar kunt u ook gebruiken voor een langere periode van verlof. Als u zes weken of langer met verlof wilt gaan moet u dat wel minimaal zes maanden van tevoren aan uw leidinggevende melden. Als u dit op een later moment meldt, kan uw leidinggevende u opdragen het opnemen van uw verlof uit te stellen als daarmee wordt voorkomen dat de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord.