Individueel Keuzebudget (IKB)

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u naast uw salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is vastgelegd in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020).

Het IKB geeft u de mogelijkheid om:

  • naar eigen wens een deel van uw maandinkomen te laten uitbetalen op door u gewenste tijdstippen;
  • uw maandinkomen deels om te zetten in verlofuren en andersom;
  • uw maandinkomen op een fiscaal voordelige manier te gebruiken voor een aantal doelen.

Met het IKB kunt u keuzes maken die passen bij uw eigen wensen, afgestemd op uw persoonlijke levensfase en doelen. Met IKB kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.

IKB bestaat uit geld en tijd

Geld: IKB-budget
Uw IKB-budget bedraagt 16,37% van uw jaarsalaris. Hierin zijn onder andere de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouwt u een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kunt u gebruiken. Op uw salarisstrook ziet u hoe hoog uw (resterende) te besteden IKB-budget is.

Tijd: IKB-uren
U krijgt ieder jaar IKB-uren. Dit is een andere naam voor de bestaande bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.