Verzelfstandiging, privatisering en uitbesteding

Wordt uw organisatie verzelfstandigd, geprivatiseerd of worden uw werkzaamheden uitbesteed naar een organisatie buiten de sector Rijk? Dan is er sprake van outsourcing en gaat u in de regel mee met uw werk.

Sociaal plan

Bij verzelfstandiging of privatisering of bij uitbesteding van werkzaamheden aan een organisatie buiten het Rijk, wordt eerst een sociaal plan afgesproken met de vakbonden. Meestal bevat het sociaal plan een lijst waaruit blijkt met welke functies in de nieuwe organisatie de oude functies uitwisselbaar zijn. De ambtenaren op deze functies zijn functievolgers.

Meegaan met functie

U gaat mee met het werk en volgt uw functie als deze uitwisselbaar is met een functie in de nieuwe organisatie. U wordt dan ontslagen als ambtenaar van de sector Rijk.

Terugkeergarantie

Bent u in tijdelijke dienst voor een proeftijd of in vaste dienst van het Rijk op het moment dat u uw functie volgt? Dan heeft u na uw ontslag een terugkeergarantie gedurende 12 maanden vanaf het moment dat uw werkzaamheden zijn overgegaan naar de nieuwe werkgever.

Wanneer u hier gebruik van maakt, komt u voor maximaal 12 maanden weer in dienst bij (een werkgever van) de sector Rijk. Tijdens deze periode heeft u recht op VWNW-begeleiding en verschillende voorzieningen. Na deze periode wordt u, wanneer herplaatsing niet mogelijk is gebleken, ontslagen wanneer u een vaste aanstelling had. In deze situatie maakt u geen aanspraak op een bovenwettelijke WW uitkering

Was u in tijdelijke dienst voor een proeftijd dan loopt uw dienstverband vanzelf af.