Tegemoetkoming extra reiskosten

Heeft u een nieuwe functie aanvaard volgens het van werk naar werk (VWNW) beleid? En reist u met uw eigen vervoermiddel naar uw nieuwe werkadres? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw extra reiskosten.

Situaties voor tegemoetkoming

U heeft recht op een tegemoetkoming in uw extra reiskosten in de volgende situaties:

  • Uw nieuwe werkadres is doelmatig bereikbaar per openbaar vervoer (maar u reist toch met uw eigen vervoermiddel):
    U krijgt tijdelijk een tegemoetkoming in uw reiskosten alsof uw nieuwe werkadres niet doelmatig per openbaar vervoer te bereiken zou zijn. De vergoeding bedraagt 0,20 euro per kilometer tot ten hoogste de maximale vergoeding woon-werkverkeer van 400,78 euro per maand.
  • Uw nieuwe werkadres is niet doelmatig bereikbaar per openbaar vervoer en uw oude werkadres was dit ook niet:
    U krijgt dan, net als voorheen, een tegemoetkoming van 0,20 euro per kilometer. Zijn door de grotere reisafstand de berekende reiskosten hoger dan de maximale vergoeding woon-werkverkeer (400,78 euro per maand), dan krijgt u die extra kosten ook tijdelijk vergoed. Was uw oude werkplek wel doelmatig bereikbaar? Dan krijgt u de gangbare tegemoetkoming in de reiskosten van 0,20 euro per kilometer tot ten hoogste de maximale vergoeding woon-werkverkeer van 400,78 euro per maand.

Duur en afbouw tegemoetkoming

De eerste 2 jaren ontvangt u 100% van de tegemoetkoming in uw extra reiskosten. In de 3 jaren daarna ontvangt u hiervan achtereenvolgens 75%, 50% en 25%.

Gaat u buiten de sector Rijk werken? Dan wordt uw totale aanspraak in 1 keer aan u uitbetaald.

Bij een functie buiten de sector Rijk wordt de volledige aanspraak op de aflopende vergoeding extra reistijd eenmalig uitbetaald. De eenmalige uitbetaling van de aflopende toelage bij reorganisatie, vergoeding extra reistijd en tegemoetkoming extra reiskosten mogen niet meer bedragen dan 12 maandsalarissen verhoogd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering met een maximum van 81.000 euro.

Ander werkadres

Krijgt u als VWNW-kandidaat een tegemoetkoming voor extra reiskosten en verandert uw werkadres binnen 2 jaar na de oorspronkelijke verplaatsing opnieuw? Dan worden de reiskosten van het nieuwe werkadres vergeleken met de reiskosten bij het oorspronkelijke werkadres. Verandert uw werkadres in het tweede jaar na de oorspronkelijke verplaatsing? Dan begint ook de looptijd, waarover de vergoeding wordt afgebouwd, opnieuw.

Werkadres wijzigt op eigen initiatief

Wijzigt uw werkadres binnen 2 jaar op uw initiatief opnieuw? Dan worden de extra reiskosten opnieuw berekend. Bij verminderde reiskosten wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast. Bij een vermeerdering van de reiskosten blijft de tegemoetkoming ongewijzigd.