Remplaçantenregeling en Remplaçantenmakelaar

Uw werkgever mag soms afwijken van het van werk naar werk (VWNW) beleid. Dit wordt de ‘hardheidsclausule’ genoemd. Ook is er een zogenoemde ‘remplaçantenregeling’.

Hardheidsclausule

Uw werkgever kan alleen afwijken van het VWNW-beleid als de toepassing van de VWNW-voorzieningen voor u tot ‘onbillijke uitkomsten’ leidt. Als uw werkgever van deze mogelijkheid gebruikmaakt, moet hij dit motiveren en schriftelijk vastleggen in uw personeelsdossier.

Remplaçantenregeling

Zowel het begeleidingstraject als de voorzieningen kunnen door uw werkgever ook worden toegepast op een collega die (nog) niet tot een van de groepen van het VWNW-beleid behoort. Dit wordt de ‘remplaçantenregeling’ genoemd.

Dit kan alleen als daarmee:

  • een plaatsing van een verplichte of vrijwillige VWNW-kandidaat wordt gerealiseerd;
  • een formatieplaats wordt ingeleverd zonder dat een VWNW-kandidaat wordt geplaatst;
  • of op een andere manier wordt bijgedragen aan het realiseren van een taakstelling.

Remplaceren
De plaatsing of het inleveren van een formatieplaats heet ‘remplaceren’. Dit kan rijksbreed gebeuren, dus ook over de grenzen van uw organisatie of ministerie heen.
Remplaceren moet transparant plaatsvinden. Dat betekent dat in het besluit waarin aan de remplaçant voorzieningen worden toegekend, ook wordt opgenomen welke plaatsing, formatiekrimp of bijdrage aan een taakstelling daarmee wordt gerealiseerd.

Remplaçantenmakelaar
Binnen het Van Werk Naar Werk-beleid is een pilot gestart met een zogenaamde ‘remplaçantenmakelaar’. Deze makelaar helpt medewerkers die willen remplaceren, en kijkt daarbij rijksbreed. Op 1 maart 2018 is de pilot voor de duur van 1 jaar van start gegaan. Eind januari 2019 is besloten de pilot te verlengen tot een nader, door het sectoroverleg Rijk (SOR).

De remplaçantenmakelaar koppelt verplichte VWNW-kandidaten en medewerkers die geen VWNW-kandidaat zijn, maar wel gebruik willen maken van voorzieningen uit het VWNW-beleid en hun functie ter beschikking stellen. Is er een mogelijke match, dan stelt de remplaçantenmakelaar een of meer geschikte kandidaten voor aan de werkgever van de kandidaat-remplacant. De werkgever van de VWNW-kandidaat en de werkgever van de remplacant beslissen vervolgens.

Aanmelden van remplaceren

Bent u rijksambtenaar en heeft u belangstelling voor remplaçeren? Dan kunt u zich aanmelden via een belangstellingsformulier op de mobiliteitsbank. Voordat u zich aanmeldt, kunt u een inschatting maken van de kansen op een match (zichtbaar zijn bijvoorbeeld aantallen en profielen). Voor aanmelding heeft u geen toestemming nodig van uw leidinggevende. Is er kans op een match, dan neemt de remplaçantenmakelaar contact met u op.

Een jaar na de start van de pilot zal geëvalueerd worden of en hoe de remplaçantenmakelaar een bijdrage levert aan het plaatsen van verplichte VWNW-kandidaten.

Belangstellenden, verplichte VWNW-kandidaten en leidinggevenden vinden meer informatie op de mobiliteitsbank.