Bijdrage in pensioenopbouw

Krijgt u als verplichte van werk naar werk (VWNW) kandidaat een functie aangeboden bij een werkgever die niet bij het ABP is aangesloten? En verliest u hierdoor uw voorwaardelijke pensioenrechten? Dan heeft u recht op een compensatie.

Ook kan uw werkgever aan VWNW-kandidaten een bijdrage geven in de pensioenopbouw.

Let op! De bijdrage wordt pas 2 jaar na ontslag gestort, omdat uw ABP-rechten op voorwaardelijke pensioenrechten kunnen herleven als u terugkeert bij een bij het ABP aangesloten werkgever.

Inzicht in pensioensituatie

Wilt u meer informatie over uw pensioensituatie bij aanvaarding van een functie buiten de sector Rijk? U of uw werkgever kunnen deze informatie opvragen bij het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR | AAA.