Aflopende vergoeding extra reistijd

Heeft u als van werk naar werk (VWNW) kandidaat een andere functie aanvaard en moet u hierdoor langer naar uw werk reizen? Dan komt u in aanmerking voor een tijdelijke compensatie van uw extra reistijd. Deze voorziening heet ‘aflopende vergoeding extra reistijd’.

Compensatie extra reistijd

U heeft recht op een compensatie van uw extra reistijd als uw reistijd met meer dan 15 minuten per enkele reis toeneemt. De eerste 2 jaren wordt u 100% gecompenseerd voor de extra reistijd boven die 15 minuten. In de 3 jaren daarna wordt u gecompenseerd voor achtereenvolgens 75%, 50% en 25% van die extra reistijd.

Berekening extra reistijd

De reistijd (per enkele reis) in uw nieuwe situatie wordt vergeleken met de reistijd in uw oude situatie. Er wordt uitgegaan van de minste reistijd per traject voor het vervoermiddel dat u heeft gebruikt en gaat gebruiken. Uw compensatie per enkele reis is de uitkomst van deze vergelijking verminderd met 15 minuten.

Op jaarbasis wordt bij de berekening uitgegaan van het aantal reisdagen per week, gedeeld door 5, vermenigvuldigd met 214 reisdagen per jaar en rekenkundig afgerond op twee decimalen.

Voorbeeld

Uw reistijd wordt in de nieuwe situatie per enkele reis 50 minuten langer dan voorheen. Per enkele reis wordt 50 - 15 = 35 minuten van deze extra reistijd gecompenseerd (70 minuten per dag). U reist 4 dagen per week. In de eerste 2 jaar bedraagt de tijdsvergoeding op jaarbasis 100% * 4/5 * 214* 35 * 2 = 11984/60 = 199,73 uur.

Voor het berekenen van de verschillende reistijden wordt de ANWB-routeplanner gebruikt. Deze maakt een vergelijking van verschillende vervoersmiddelen mogelijk.

Wijze van compensatie

Er zijn 3 manieren om de extra reistijd te compenseren:

  • vermindering van werktijd;
  • in compensatie-uren;
  • in geld.

Binnen de sector Rijk
Blijft u binnen de sector Rijk werken? Dan wordt de extra reistijd (die als werktijd wordt aangemerkt) in mindering gebracht op uw nieuwe dagelijkse werktijd. Het is ook mogelijk dat die tijd wordt bijgeschreven als compensatie-uren. Alleen als uw werkgever u uit bedrijfsmatige overwegingen deze mogelijkheid biedt, kunt u geld in plaats van extra reistijd krijgen.

Buiten de sector Rijk
Heeft u een functie buiten de sector Rijk aanvaard? Dan wordt uw totale aanspraak in tijd, tegen uw uurloon, in 1 keer aan u uitbetaald.

Bij een functie buiten de sector Rijk wordt de volledige aanspraak op de aflopende vergoeding extra reistijd eenmalig uitbetaald. De eenmalige uitbetaling van de aflopende toelage bij reorganisatie, vergoeding extra reistijd en tegemoetkoming extra reiskosten mogen niet meer bedragen dan 12 maandsalarissen verhoogd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering met een maximum van 81.000 euro.

Ander werkadres

Krijgt u als VWNW-kandidaat een aflopende vergoeding extra reistijd en verandert uw werkadres binnen 2 jaar na de oorspronkelijke verplaatsing opnieuw? Dan wordt de reistijd van het nieuwe werkadres vergeleken met de reistijd bij het oorspronkelijke werkadres. Is uw nieuwe werkadres 15 minuten of meer dan 15 minuten verder dan uw oorspronkelijke werkadres? Dan begint ook de looptijd, waarover de vergoeding wordt afgebouwd, opnieuw.

Later ontstaan van de aflopende vergoeding

Had u nog geen aflopende vergoeding extra reistijd, maar neemt uw reistijd door de nieuwe verplaatsing met meer dan 15 minuten toe ten opzichte van het oorspronkelijke werkadres? Dan heeft u recht op een aflopende vergoeding voor extra reistijd.

Uw werkadres wijzigt op eigen initiatief

Wijzigt uw werkadres binnen 2 jaar op uw initiatief opnieuw? Dan wordt de extra reistijd opnieuw berekend. Deze aflopende vergoeding extra reistijd wordt daarbij in ieder geval niet hoger.