Van werk naar werk-beleid (VWNW) - situatie vóór 01-01-2020

Het Van Werk Naar Werk-beleid (VWNW) biedt regelingen en voorzieningen bij begeleiding naar ander werk als uw organisatie gaat veranderen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Bent u voor 1 januari 2018 VWNW-kandidaat geworden en loopt uw begeleidingstraject na 31 december 2017 door? Dan blijft het VWNW-beleid, zoals dat gold tot 1 januari 2018,  ook na deze datum voor u gelden. U doorloopt gewoon het volledige begeleidingstraject en kunt ook na 31 december 2017 gebruik blijven maken van de VWNW-voorzieningen.

Let op! Bent u een verplichte VWNW-kandidaat en heeft u een tijdelijke aanstelling? Dan kunt u tot uiterlijk het einde van uw aanstelling aanspraak maken op begeleiding.

Het VWNW-beleid kent 2 fases.

1. Uw organisatie kan voor de voorbereidende fase kiezen als:

  • er binnen uw organisatie nog geen functies worden opgeheven of overtolligheid is vastgesteld, maar deze situatie wel dreigt;
  • uw werkgever uw plaats van tewerkstelling wijzigt, doordat de vestiging van de organisatie waar u werkt, verhuist naar een andere locatie (op meer dan een half uur reizen - enkele reis - van de oorspronkelijke locatie).

Zie voor meer informatie Reorganisatieproces op Rijksportaal.

2. Uw organisatie komt in de verplichte fase wanneer:

De verplichte fase is een reorganisatie. Hieraan gaat de voorbereidende fase vooraf, tenzij uw werkgever in overleg met de vakbonden heeft bepaald dat de voorbereidende fase wordt overgeslagen.

Begeleidingstraject

Het uitgangspunt van het beleid is een sluitende aanpak. Uw werkgever is verplicht om u, als u actief meewerkt aan uw begeleidingstraject, daadwerkelijk ‘van werk naar werk’ te begeleiden.

Zo wordt er een VWNW-onderzoek gedaan om te kijken wat uw wensen, ontwikkelmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt zijn. Aan de hand van het VWNW-plan gaat u onder professionele begeleiding op zoek naar een andere passende functie. Dit kan zowel een functie binnen als buiten de sector Rijk zijn. U kunt hierbij gebruikmaken van verschillende voorzieningen.

Gaat de overheidsorganisatie waar u werkt verzelfstandigen, privatiseren of worden werkzaamheden uitbesteed? En gaat u niet mee met uw functie? Dan komt u ook in aanmerking voor begeleiding naar ander werk.

Vervolgtraject

Bent u een verplichte VWNW-kandidaat en is het niet gelukt om in de periode van uw begeleiding een passende functie te vinden? En bent u na 18 maanden nog niet definitief geplaatst in een andere functie? Dan volgt een vervolgtraject.

Rijksbrede commissie VWNW-beleid

De Rijksbrede commissie VWNW-beleid is ingesteld om het VWNW-beleid te toetsen. De commissie adviseert bij bezwaarschriften, geschillen en klachten.

Afwijken van VWNW-beleid

Uw werkgever kan afwijken van het VWNW-beleid als de toepassing van de voorzieningen voor u tot onbillijke uitkomsten zou leiden. Dit wordt de hardheidsclausule genoemd. Over het VWNW-plan en VWNW-onderzoek kunnen tussen uw werkgever en het georganiseerd overleg afwijkende afspraken worden gemaakt. Als de bijzondere kenmerken van de doelgroep hiertoe aanleiding geven, kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de begeleiding in de voorbereidende fase. Ook kunnen eventueel afspraken over maatwerk worden geadviseerd. Deze afspraken moeten aan het sectoroverleg Rijk ter toetsing worden voorgelegd. Zie voor meer informatie Reorganisatieproces op Rijksportaal.

Remplaçantenregeling

Uw werkgever kan de VWNW-begeleiding en –voorzieningen ook toepassen op een collega die niet onder het VWNW-beleid valt. Dit wordt de remplaçantenregeling genoemd.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 4
ARAR Artikel 33e
ARAR Artikel 33g
ARAR Hoofdstuk VIIbis
ARAR Artikl 49gg
ARAR Artikel 59
ARAR Artikel 79
ARAR Artikel 80
ARAR Artikel 99
ARAR Artikel 100a
ARAR Artikel 105
ARAR Artikel 110g
ARAR Artikel 113
ARAR Artikel 118
BBRA Artikel 5
BBRA Artikel 18b
BBRA Artikel 22c
Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
Benoeming leden rijksbrede commissie VWNW-beleid
Regeling rijksbrede commissie VWMW-beleid
Verplaatsingkostenbesluit 1989 Artikel 12ba
Verplaatsingskostenbesluit 1989 Artikel 12bb
Verplaatsingkostenbesluit 1989 Artikel12b1
Wet privatisering ABP Artikel 2
Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werkbeleid
Circulaire uitvoering overeenkomsst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk