Rijksbrede opleidingen

Een aantal instituten biedt speciale opleidingen en cursussen aan voor rijksmedewerkers.

  • De Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB) is hét knooppunt voor kennisopbouw, kennisoverdracht en kennisuitwisseling voor en door internationaal werkende rijksambtenaren. U vindt op de site van de AIB o.a. de opleiding voor ambtenaren over internationaal beleid (OAIB).
  • Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen verzorgt opleidingen en bijeenkomsten, voor beginnende en ervaren wetgevings- en overheidsjuristen.
  • A+O fonds Rijk ondersteunt en financiert onder andere activiteiten en projecten die gericht zijn op de verbetering van de positie van rijksambtenaren op de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.
  • Intercoach, het expertisecentrum voor coaching binnen de overheid, biedt verschillende leergangen en -trajecten voor leidinggevenden en senior adviseurs die hun coach talenten willen ontwikkelen.
  • Leer-Rijk bevat een overzicht van opleidingen, cursussen en trainingen die binnen het rijk worden aangeboden en het leeraanbod van externe opleidingsinstituten en trainingsbureaus.
  • Rijksacademie voor Financiën en Economie verzorgt opleidingen over financieel management, audit en economie.
  • Rijksprojectacademie organiseert leerprogramma’s voor projectleiders van bouw- en infraprojecten voor bepaalde rijksambtenaren.
  • UBR EC O&P heeft trainingen op het gebied van 'Arbeid, Vitaliteit en Welzijn', 'In-, Door- en Uitstroom' en 'Advies'.