Ontwikkelvragen

Voordat u uw ontwikkelvragen vaststelt, kijkt u eerst naar waar uw krachten, talenten en successen liggen.

U kunt dit eventueel aan de hand van een assessment doen. Vervolgens gaat u op uw kwaliteiten voortbouwen.

Ontwikkelvragen kunt u zelf formuleren, eventueel met behulp van uw omgeving. Deze ontwikkelvragen kunnen zich richten op het verwerven van kennis, vaardigheden, competenties en gedrag. Er zijn verschillende soorten terreinen waarop ontwikkeling mogelijk is:

  • vak- en functiegerichte ontwikkeling
  • persoonlijkgerichte ontwikkeling
  • organisatiegerichte ontwikkeling

Vak- en functiegerichte ontwikkeling kan aan de hand van leerlijnen gebeuren.

Input voor ontwikkelvragen

Ontwikkelvragen kunnen op verschillende manieren ontstaan en ook verschillende doelen dienen. Het zou kunnen zijn dat u geïnteresseerd bent in een bepaalde functie. In de functiebeschrijving en het competentieprofiel ziet u welke competenties u voor deze functie nodig heeft. Bezit u deze op dit moment nog niet? Dan kunt u proberen uw talenten, kennis en kunde zo te ontwikkelen dat u in de toekomst wél voor de functie in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat in uw gesprek met uw manager bepaalde ontwikkelpunten naar voren komen. Of dat u zelf bepaalde wensen, ambities heeft.

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)

U kunt samen met uw manager een persoonlijk ontwikkelplan (POP) maken. Hierin neemt u op wat u kunt, welke competenties u wilt ontwikkelen en wat u daarvoor gaat doen. Bijvoorbeeld een opleiding, stage, detachering of een coachingstraject. Uw HR-adviseur kan u meer informatie verstrekken over een persoonlijk ontwikkelplan.

Ondersteuning

Er worden binnen het Rijk verschillende soorten dienstverlening geboden die u kunnen helpen bij het bepalen en formuleren van uw ontwikkelvraag. Vraag uw HR-adviseur en/of uw manager naar de mogelijkheden.