Mobiliteit

Mobiliteit betekent letterlijk ‘beweeglijkheid’ of ‘geregeld van functie veranderen’. Ook als rijksambtenaar is het belangrijk om af en toe van werk en omgeving te veranderen, want de wereld om u heen verandert ook.

Geen verplicht nummer

Mobiliteit is geen doel op zich en ook geen verplicht nummer, maar een manier om uw werk goed te blijven doen. Als u af en toe van werk of functie verandert, blijft u beter inzetbaar en doet u nieuwe kennis en ideeën op. U groeit en leert.
EC O&P helpt bij het nadenken over de inzetbaarheid gedurende de loopbaan. Het resultaat kan ook gebruikt worden in een gesprek met de leidinggevende over ontwikkeling en perspectief.

Mobiliteit bij het Rijk

Er zijn veel manieren om met uw loopbaan aan de slag te gaan. Mobiliteit hoeft niet meteen te gaan over solliciteren op een andere functie. Denk ook aan een stage, detachering, functieruil, deelnemen aan een pool of een keer van takenpakket switchen. Binnen de eigen organisatie, binnen het Rijk of daarbuiten, tijdelijk of vast. Er is altijd wel een vorm die bij u past. De rijksoverheid is groot en biedt een schat aan mogelijkheden om aan uw mobiliteit te werken. Iedere rijksoverheidsorganisatie werkt aan een meerjarig personeelsplan. Uw manager kan u vertellen welke ontwikkelingen er zijn in uw organisatie.

Ondersteuning door uw werkgever

Heeft u wensen of vragen over mobiliteit? Bespreek deze dan met uw manager. Welke loopbaanstap wilt u zetten, wat moet u daarvoor doen en hoe kan uw werkgever u daarbij ondersteunen? Van u wordt eigen regie verwacht waar het gaat om uw inzetbaarheid nu en in de toekomst. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van uw werkgever om mobiliteit, waar mogelijk, te stimuleren en te faciliteren. Onder voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een mobiliteitstoeslag.

Instrumenten en diensten

Mobiliteitsbank Hier vindt u alle vacatures en tijdelijke klussen bij het Rijk. Met uw online CV kunt u snel en eenvoudig solliciteren.
Rijkstalentencentrum Hier vindt u handige tools en tests
Functiegebouw Rijk (FGR) Dit biedt medewerkers en leidinggevenden inzicht in wat rijksbreed wordt gevraagd aan resultaten, gewenst gedrag, opleiding en ervaring. Verder ondersteunt het FGR (inter)departementale mobiliteit met loopbaanpaden en leerlijnen.
Rijkscampus Hier vindt u alle informatie over leren en ontwikkelen bij het Rijk.
A&O Fonds Hier kunt een subsidie van maximaal 1.500 euro voor loopbaanadvies krijgen.
Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR) U kunt hier terecht indien u een stap overweegt, maar eerst inzicht wilt hebben in de gevolgen voor uw financiële rechtspositie.
Mobiliteitsbureau/Workflow Hier worden rijksambtenaren begeleid naar vast of tijdelijk werk binnen het departement, interdepartementaal of buiten de Rijksoverheid.

Van werk naar werk beleid

Het Rijk stimuleert vrijwillige mobiliteit en flexibele inzetbaarheid. Soms is mobiliteit echter het gevolg van een reorganisatie. Meer informatie over mobiliteit bij reorganisaties vindt u bij het Van werk naar werk beleid.