Loopbaan

Het blijven werken aan uw loopbaan is belangrijk met het oog op uw optimale inzetbaarheid.

Het gaat dan onder meer om loopbaangedrag: acties ten behoeve van uw loopbaan. Hier gaat echter aan vooraf dat u weet welke richting u op wilt en het besef dat u invloed heeft op uw eigen loopbaan.

Uw loopbaan en loopbaanontwikkeling zijn van vele factoren afhankelijk. Niet alleen uw startpositie, competenties en ruimte op de arbeidsmarkt doen er toe. Ook uw levensfase, eigen ambities en wensen zijn hierbij van belang. Door middel van loopbaanadvies kunt u meer inzicht in de te nemen loopbaanstappen verwerven.

Loopbaan en gesprekscyclus Rijk

Het bespreken van uw loopbaan is een vast onderdeel binnen de gesprekscyclus Rijk. Ook de behoefte aan eventuele ondersteuning hierbij kunt u bespreken met uw leidinggevende. Bespreekt u het liever met iemand anders dan uw leidinggevende? Neem dan contact op met de verantwoordelijke P&O-medewerker of loopbaanadviseur binnen uw organisatie.