Studiefaciliteiten voor EU-concours

De EU werkt doorgaans niet met vacatures, maar selecteert nieuwe medewerkers via het EU-concours.

Dit is een centraal georganiseerde selectieprocedure, die meer keren per jaar plaatsvindt.

Studiefaciliteiten

Als u meedoet aan het toelatingsexamen voor potentiële EU-ambtenaren (het EU-concours), heeft u recht op de volgende faciliteiten:

  • 2 dagen buitengewoon verlof voor het volgen van de assessmenttraining van Werken bij de EU;
  • vergoeding van eventuele reis- en verblijfkosten voor die assessmenttraining;
  • vergoeding van de kosten van die assessmenttraining;
  • 1 dag buitengewoon verlof voor deelname aan het assessment in Brussel;
  • vergoeding van eventuele reis- en verblijfskosten voor het assessment in Brussel;
  • 2 extra dagen buitengewoon verlof voor eigen voorbereiding (studie).

Om voor de faciliteiten in aanmerking te komen, toont u aan dat u bent geslaagd voor de eerste ronde, het zogenoemde computer based testing (CBT). Na afloop van het EU-concours toont u aan dat u heeft deelgenomen aan de assessmenttraining van Werken bij de EU en aan het assessment in Brussel. Meer informatie leest u in de circulaire Faciliteiten rijksambtenaren bij deelname EU-concours.