Leren en ontwikkelen

Door middel van leren en ontwikkelen werkt u aan uw inzetbaarheid binnen en buiten het Rijk. Leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er voor alle medewerkers van het Rijk.

Leren en ontwikkelen begint met het goed vaststellen van de ontwikkelvragen. Deze kunnen door u zelf geformuleerd en gemotiveerd worden. Het kan zinvol zijn om hier uw omgeving bij te betrekken. Vervolgens kan gekeken worden naar welke leervorm het beste bij u (op basis van uw persoonlijke leerstijl) en uw ontwikkelvraagstuk past. Leren op het werk en leren van elkaar zijn hierbij belangrijke leervormen. U kunt op verschillende manieren ondersteund worden bij het bepalen van de leervragen en keuze voor leervormen.