Voorbeelden coachvragen

U kunt in uw werk tegen problemen aanlopen die te maken hebben met de omgang met collega's of de eigen persoonlijke ontwikkeling. Een coach helpt u eventueel verder op weg.

Coachvragen lopen uiteen van rationele tot emotionele vragen. De focus kan liggen op het terrein van ontwikkeling van de organisatie, competentieontwikkeling (individuen of teams), persoonlijk functioneren (samenwerken, persoonlijk leiderschap), loopbaanvraagstukken of re-integratie en verzuimpreventie.

Voorbeelden van coachvragen:

  • Ik vind het moeilijk een goede balans te vinden (en te bewaren) tussen mijn werk en mijn privéleven. Hoe krijg ik dat (blijvend) voor elkaar?
  • Hoe kan ik op gezonde wijze omgaan met bestaande werkdruk?
  • Ik vind het moeilijk om om te gaan met de invloed van de politieke dynamiek op mijn werk(dossiers). Hoe kan ik hier beter mee omgaan?
  • Hoe kan ik de samenwerking met mijn collega’s verbeteren?
  • Ik vind het moeilijk om te zeggen waar het op staat. Daardoor breng ik mezelf vaak in problemen. Hoe verander ik dat?
  • Hoe kan ik in mijn huidige functie beter tot mijn recht komen?
  • Hoe ga ik om met kritiek?
  • Hoe kan ik mijn onzekerheid in groepen verkleinen?
  • Hoe kan ik mijn manager beter overtuigen?
  • Ik heb me als beleidsadviseur altijd gefocust op de inhoud; als manager moet ik dat meer loslaten. Ik krijg dat maar moeilijk voor elkaar. Het liefst blijf ik het allemaal zelf doen. Hoe kan ik dat doorbreken?