Detachering

Detacheren houdt in dat een medewerker tijdelijk werkzaamheden verricht buiten de eigen afdeling of organisatie. Na deze periode keert de medewerker terug in de oorspronkelijke organisatie of zelfs (afhankelijk van de afspraak die is gemaakt) in de oorspronkelijke functie.

Het is ook mogelijk dat u vanuit een pool een tijdelijke klus binnen of buiten het ministerie vervult. Binnen het Rijk zijn er verschillende pools. U kunt ook buiten pools om tijdelijke klussen vervullen. Deze staan op de mobiliteitsbank.

Functieruil is een bestaande mogelijkheid binnen het Rijk waarvoor het EC O&P dienstverlening heeft ontwikkeld. Ook worden binnen ministeries eigen initiatieven genomen om medewerkers met interesse in functieruil met elkaar in contact te brengen. Meer lezen:

Wie neemt het initiatief?

  • de medewerker: detachering kan bijdragen aan het vergroten van kennis, ervaring, netwerk en persoonlijke ontwikkeling.
  • de werkgever: de (uitlenende) manager kan vanuit organisatiebelang aan de medewerker vragen om tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de eigen afdeling of organisatie. Het kan dan gaan over het beschikbaar stellen van specifieke kennis of expertise.

Wie zijn betrokken bij detachering?

  • de medewerker: detachering biedt de mogelijkheid om elders werkervaring op te doen.
  • de uitlenende manager: detachering is een hulpmiddel om medewerkers in staat te stellen zich te oriĆ«nteren op ander werk of werk in een andere omgeving.
  • de inlenende manager: detachering is een mogelijkheid om over tijdelijke capaciteit en kennis te kunnen beschikken. Dit kan ook een alternatief voor externe inhuur zijn.
  • de HR-adviseur: kan de manager(s) en medewerker ondersteunen bij de totstandkoming van een detachering.

Waar kunt u gedetacheerd worden?

Detachering is mogelijk binnen het eigen departement, bij een ander departement (of daaraan verbonden uitvoeringsorganisaties), buiten het Rijk of in specifieke situaties zelfs buiten de Staat der Nederlanden.

Wanneer u interesse heeft in detachering, bespreekt u dit met uw manager, personeelsadviseur of loopbaanadviseur. Ook via het eigen netwerk, of via de Mobiliteitsbank zijn tijdelijke functies te vinden. Voor managementondersteuners is er de Managementondersteunerspool.

Hoe gaat detacheren in z'n werk?

Neemt u het initiatief en zijn de betrokken partijen het eens over de detachering, dan stellen de uitlenende manager, de inlenende manager en u voorafgaand aan de detachering een overeenkomst op. Na de detacheringsperiode keert de medewerker in principe terug in de oorspronkelijke functie .

Meer informatie

De Leidraad Detachering bevat praktische informatie voor medewerkers, managers, HR-functionarissen en andere betrokkenen.

Wet- en regelgeving