Detacheren

Detacheren houdt in dat een medewerker tijdelijk werkzaamheden verricht buiten de eigen afdeling of organisatie. Na deze periode keert de medewerker terug in de oorspronkelijke organisatie of zelfs (afhankelijk van de afspraak die is gemaakt) in de oorspronkelijke functie.

Wie neemt het initiatief?

  • de medewerker: detachering kan bijdragen aan het vergroten van kennis, ervaring, netwerk en persoonlijke ontwikkeling.
  • de werkgever: de (uitlenende) manager kan vanuit organisatiebelang aan de medewerker vragen om tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de eigen afdeling of organisatie. Het kan dan gaan over het beschikbaar stellen van specifieke kennis of expertise.

Wie zijn betrokken bij detachering?

  • de medewerker: detachering biedt de mogelijkheid om elders werkervaring op te doen.
  • de uitlenende manager: detachering is een hulpmiddel om medewerkers in staat te stellen zich te oriënteren op ander werk of werk in een andere omgeving.
  • de inlenende manager: detachering is een mogelijkheid om over tijdelijke capaciteit en kennis te kunnen beschikken. Dit kan ook een alternatief voor externe inhuur zijn.
  • de HR-adviseur: kan de manager(s) en medewerker ondersteunen bij de totstandkoming van een detachering.

Waar kunt u gedetacheerd worden?

Een medewerker die interesse heeft in detachering, bespreekt dit het beste met de manager, personeelsadviseur of loopbaanadviseur. Ook via het eigen netwerk, of via de  Mobiliteitsbank zijn tijdelijke functies te vinden. Voor managementondersteuners is er de Managementondersteunerspool. Detachering is mogelijk binnen het eigen departement, bij een ander departement (of daaraan verbonden uitvoeringsorganisaties), buiten het Rijk of in specifieke situaties zelfs buiten de Staat der Nederlanden.

Hoe gaat detacheren in z'n werk?

Neemt de medewerker het initiatief en zijn de betrokken partijen het eens over de detachering, dan stellen de uitlenende manager, de inlenende manager en de medewerker voorafgaand aan de detachering een overeenkomst op. Na de detacheringsperiode keert de medewerker in principe terug in de oorspronkelijke functie .

Meer informatie

De Leidraad Detachering bevat praktische informatie voor medewerkers, managers, HR-functionarissen en andere betrokkenen.

Wet- en regelgeving