Verklaring aanvullende voorzieningen werkgever

Uw hypotheekverstrekker kan ook vragen om een ‘verklaring aanvullende voorzieningen’ van uw werkgever. P-Direkt gebruikt een standaardformulier waarin alle vragen van de hypotheekverstrekkers aan de orde komen. Het geeft een beeld wat de financiële gevolgen zijn als u arbeidsongeschikt zou raken.

Uw hypotheekverstrekker kan ook vragen om een ‘verklaring aanvullende voorzieningen’ van uw werkgever. P-Direkt gebruikt een standaardformulier waarin alle vragen van de hypotheekverstrekkers aan de orde komen. Het geeft een beeld wat de financiële gevolgen zijn als u arbeidsongeschikt zou raken.

Bij de aanvraag van de werkgeversverklaring geeft u bij het ‘Opmerkingen’-veld aan of u het formulier over aanvullende voorzieningen tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid van de werkgever nodig heeft. P-Direkt stuurt het ingevulde, ondertekende en gestempelde formulier mee met de werkgeversverklaring.