Wereldwijd werken

Wilt u zich oriënteren op werken in het buitenland? Of gaat u binnenkort op missie naar het buitenland? Dan is 3W | WereldWijd Werken uw startpunt.

Als u in het buitenland aan de slag gaat, moet u veel regelen en organiseren. 3W levert diensten en advies voor optimaal reizen, werken en wonen in het buitenland.

Wat verzorgt 3W?

  • voorlichting over de consequenties van werken in het buitenland;
  • voorlichting en begeleiding voor Werken bij de EU;
  • voorlichting over wat u allemaal moet regelen als u geplaatst bent in het buitenland;
  • medisch onderzoek en vaccinaties vanwege buitenlands verblijf;
  • de verhuizing van en naar Nederland;
  • het berekenen en uitbetalen van de buitenlandvergoeding.

Welke uitzendingen naar het buitenland ondersteunt 3W?

  • uitzendingen naar een post (ambassade, permanente vertegenwoordiging of consulaat-generaal);
  • uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk;
  • uitzendingen als civiel expert of verkiezingswaarnemer.

Zie het complete overzicht naar onderwerpen, waarmee 3W u van dienst kan zijn en aan wie 3W ondersteuning biedt.

Openingstijden en contactgegevens 3W

Op de pagina 3W Openingstijden en contactgegevens leest u hoe en waar u ons kunt bereiken.

Wet- en regelgeving

Circulaire Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk 1996

Circulaire Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bji een internationale volkenrechtelijke organisatie 2010
Circulaire Faciliteiten rijksambtenaren bij deelname EU-concours
Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het koninkrijk
Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007
Rechtspositieregeling lokaal indienstgenomen werknemers 2005
Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 2013
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties