Personeelsgesprekken - situatie vóór 01-01-2020

Uw werk en uw toekomst zijn belangrijk. Daarom zijn u en uw manager hierover samen in gesprek. Om u te helpen bij het voorbereiden en voeren van een goed personeelsgesprek is er een Leer- en ontwikkelaanbod. De afspraken uit uw gesprek legt u vast in een verslag in het P-Direktportaal.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Een goed gesprek
Hoe voert u een goed personeelsgesprek? Belangrijk is dat u het gesprek goed voorbereidt door vooraf na te denken over de onderwerpen die tijdens het gesprek aan bod komen. Hoe doet u uw werk? Wat wilt u de komende periode gaan doen? Welke bijdrage levert u aan de doelen van uw team, afdeling of organisatie? Wat heeft u hiervoor nodig? Tijdens het gesprek maakt u hier met uw manager resultaatafspraken over. Zijn er nog andere zaken waar u het over wilt hebben, zoals integriteit, nevenwerkzaamheden of de balans tussen werk en privé?
Door hierover in gesprek te gaan krijgt u een beter beeld van uw inzetbaarheid en geeft u zelf actief richting aan uw eigen loopbaanontwikkeling.

Invoering ‘Regeling personeelsgesprek sector Rijk’
Een personeelsgesprek moet voldoen aan bepaalde eisen. Welke dit zijn staat in de ‘Regeling personeelsgesprek sector Rijk’. Deze wordt geleidelijk ingevoerd. Uiterlijk 1 januari 2019 maken alle ministeries gebruik van de regeling. Werkt uw ministerie nog niet met de regeling? Ook dan zijn er onderwerpen benoemd waarover u minimaal 1 keer per jaar met uw manager praat.

Leer- en ontwikkelaanbod personeelsgesprekken
Voor alle medewerkers, managers en HR-adviseurs bij het Rijk is er een Leer- en ontwikkelaanbod gemaakt, dat helpt bij het voorbereiden en voeren van goede personeelsgesprekken. U vindt er alles wat u nodig heeft om uw gesprek goed voor te bereiden, variërend van workshops en folders tot handige links, checklists en filmpjes.
Wilt u meer uitleg over wat de ‘Regeling personeelsgesprek sector Rijk’ inhoudt? Ook dit leest u in het Leer- en ontwikkelaanbod. Het leer- en ontwikkelaanbod is al aangepast op de nieuwe regeling, maar ook als uw ministerie daar nog niet mee werkt is dit aanbod te gebruiken. Wel verschilt in dat geval de manier waarop u uw personeelsgesprek registreert in het P-Direktportaal.
Bekijk het Leer- en ontwikkelaanbod.

Onderwerpen personeelsgesprek

Minimaal 1 keer per jaar spreken u en uw manager in ieder geval samen over:

  • de resultaten die u heeft behaald;
  • de manier waarop u de afgesproken werkzaamheden heeft uitgevoerd;
  • de omstandigheden waaronder u de afgesproken werkzaamheden heeft uitgevoerd;
  • de opvatting van zowel u als uw manager over de uitgevoerde afgesproken werkzaamheden en de behaalde resultaten. Op basis hiervan komt uw manager tot een uiteindelijke samenvattende conclusie;
  • de werkzaamheden die u gaat uitvoeren;
  • de omstandigheden waaronder u die werkzaamheden gaat uitvoeren;
  • de te behalen resultaten bij de werkzaamheden die u afspreekt;
  • de manier waarop u uw persoonlijke ontwikkeling kunt bevorderen;
  • vervult u 5 aaneengesloten jaren dezelfde functie? Dan besteedt u in het personeelsgesprek ook aandacht aan de wenselijkheid en mogelijkheid van het voortzetten van uw loopbaan in een andere functie.

U kunt ook andere onderwerpen bespreken, zoals integriteit, nevenwerkzaamheden of het raadplegen van informanten.

Aanvragen van een beoordeling
Een personeelsgesprek is geen formele beoordeling. Bezwaar of beroep tegen het verslag van het personeelsgesprek is dan ook niet mogelijk. Tegen een beoordeling is wel bezwaar en beroep mogelijk.
Heeft uw manager in het gespreksverslag een samenvattende conclusie gegeven waarmee u het oneens bent? Dan kunt u uw manager vragen om een beoordeling. Een beoordeling kan ook op initiatief van uw manager plaatsvinden.

Wet- en regelgeving

Regeling personeelsgesprek sector Rijk
Artikel 71 Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)
Artikel 71a Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)
Artikel 71b Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)
Artikel 7 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA)
Artikel 8 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA)
Artikel 22a Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA)
Ambtenarenwet (AW) 125quater