Personeelsdossier

In uw personeelsdossier houdt uw werkgever de geschiedenis van uw dienstverband bij. Hierin worden uw persoonlijke gegevens bewaard, maar ook financiële gegevens en gegevens over uw aanstelling en functioneren.

Wettelijk bewijs

Deze gegevens vormen het wettelijk bewijs voor uitgevoerde handelingen op het gebied van personele processen. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om deze gegevens te archiveren. De wetgeving is gebaseerd op de regelingen vanuit de Archiefwet, Belastingwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Het personeelsdossier is ook bedoeld voor recht- en bewijszoekenden.

Papieren en digitale documenten

P-Direkt gaat zorgvuldig om met de documenten in uw (digitale) personeelsdossier.
Dit betekent dat bepaalde documenten altijd in originele staat (dus op papier) moeten worden aangeboden.  Het gaat daarbij vooral om documenten met betrekking tot uw aanstelling. Uw werkgever is er verantwoordelijk voor dat deze in uw dossier komen.  
Deze originele documenten worden op een voor de Archiefwet vereiste manier gedigitaliseerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de dienst Centrale Archiefvoorziening Personeelsdossiers (CAP).
Er zijn 4 soorten documenten, waar P-Direkt geen origineel voor nodig heeft. Het gaat om identiteitsbewijzen, diploma’s en certificaten, rapportages van assessments en psychologische testen.  

Privacy en inzage

Uw werkgever neemt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Naast uzelf mogen uw manager en medewerkers van P-Direkt de gegevens inzien die zij vanuit hun rol nodig hebben. In een aantal gevallen mogen gegevens uit uw personeelsdossier aan derden worden verstrekt.
In de regel bewaart uw werkgever de gegevens uit uw personeelsdossier tot 7 jaar na uw ontslag.  

Wijzigen personeelsdossier

Klopt er iets niet in uw personeelsdossier? Dan mag u uw werkgever vragen om de gegevens in uw dossier aan te vullen of te verbeteren of om bepaalde gegevens in een vertrouwelijk deel van uw dossier te bewaren. Wilt u stukken laten verwijderen? Dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig. Ook moet u een reden aangeven waarom het document verwijderd moet worden. Gebruik hiervoor het formulier Verwijderverzoek document uit personeelsdossier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar het in het formulier aangegeven e-mailadres.

Wet- en regelgeving

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)