Oproepkracht - situatie vóór 01-01-2020

U bent oproepkracht als uw werktijden niet vooraf zijn vastgelegd. U kunt worden aangesteld voor een vast of een wisselend aantal uren. Als oproepkracht geeft u gehoor aan een oproep van uw werkgever om aan het werk te gaan.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Geen minimum uren oproep

Er geldt geen minimum aantal uren dat u moet worden opgeroepen. Bent u voor een wisselend aantal uren aangesteld? Dan krijgt u voor minimaal 3 uur betaald als u wordt opgeroepen, ook al werkt u minder uren. Dit geldt ook als u bent aangesteld voor een vast aantal uren, maar minder dan gemiddeld 15 uur per week én de tijdstippen waarop u moet werken zijn niet vastgelegd.

Geen oproep, toch salaris

Werkt u op basis van een vast aantal uren? Dan ontvangt u salaris over dit aantal uren. Bent u voor een wisselend aantal uren aangesteld? In uw aanstellingsbesluit staat dan het aantal garantie-uren vermeld. Dit kan per week, maand of jaar zijn. Dit zijn uren die uw werkgever in ieder geval aan u betaalt, ook al werkt u minder of helemaal niet.

De salarisbetaling eindigt bij ontslag. Voor ontslag gelden dezelfde regels als bij andere tijdelijke aanstellingen.

Doorbetaling bij ziekte

Wordt u als oproepkracht ziek? Dan betaalt uw werkgever uw salaris door volgens de normale regels bij ziekte. Bent u voor een vast aantal uren bent aangesteld? Dan krijgt u doorbetaald over dit aantal uren. Werkt u voor een wisselend aantal uren? Dan wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal uren dat u werkte in de 3 kalendermaanden vóór de maand dat u ziek werd. De garantie-uren gelden hierbij als minimum voor de doorbetaling.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 6
ARAR Artikel 6b
ARAR Artikel 48a
BBRA Artikel 11
BBRA Artikel 11a