Overgangsrecht na AOW-leeftijd- situatie vóór 01-01-2020

Het is mogelijk om na het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken tot u 70 jaar wordt. Ook na uw 70e kunt u - onder voorwaarden - doorwerken.

Heeft u de AOW-leeftijd uiterlijk op 31 december 2019 bereikt? dan heeft u recht op de aanspraken bij doorwerken na de AOW-leeftijd die op die datum van toepassing waren. Daarbij geldt als voorwaarde dat u sindsdien zonder onderbreking een arbeidsovereenkomst met de Staat heeft.

Doorwerken

Werkt u door na de AOW-leeftijd op basis van de  overgangsbepaling van de CAO Rijk? Dan is het mogelijk om door te werken tot u 70 jaar wordt. Uw dienstverband stopt bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, tenzij u en uw werkgever overeenkomen dat u blijft werken.

Gevolgen doorwerken

Werkt u (deels) door na het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan heeft dit gevolgen voor uw inkomen en uw arbeidsvoorwaarden.

Tijdig aanvragen

Wilt u na uw 70e blijven werken? Vraag dit dan uiterlijk 3 maanden voor uw 70e jaar aan bij uw manager. Uw ontslag kan dan elke keer voor de duur van ten hoogste een jaar worden uitgesteld.

Beëindiging dienstverband bij VWNW-beleid

Uw dienstverband wordt beëindigd als u vanwege toepassing van het VWNW-beleid:

  • verplichte VWNW-kandidaat wordt omdat uw functie vervalt; of
  • deel uitmaakt van een doelgroep waarbinnen wegens overtolligheid verplichte VWNW-kandidaten moeten worden aangewezen.

In dat geval heeft u geen recht op de VWNW-voorzieningen.

Wet- en regelgeving

CAO Rijk: § 25.2 Einde dienstverband bij AOW-leeftijd (overgangsbepaling)
Algemene nabestaandenwet
Algemene ouderdomswet
ARAR Artikel 36a
ARAR Artikel 98
Ziektewet Artikel 76a