Reservisten - situatie vóór 01-01-2020

Een militaire functie uitoefenen, zonder dat u uw huidige baan bij de sector Rijk opgeeft? Dat kan. Als reservist combineert u uw dagelijkse werk met een militaire baan. U wordt dan flexibel ingezet door het ministerie van Defensie. U moet om reservist te worden wel solliciteren.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Wat doen reservisten?

De reservist wordt samen met de beroepsmilitairen ingezet bij reguliere taken. De meeste reservisten werken tijdens nationale operaties, bijvoorbeeld tijdens militaire hulp bij overstromingen of de beveiliging van strategische objecten. Maar uitzendingen naar het buitenland komen ook voor. Er is daarnaast een groep reservisten met een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld tolken, juristen of ingenieurs. Lees voor meer informatie ook de handreiking 'Reservist bij de Rijksoverheid: hoe zit het?'

Hoe word ik reservist?

Wilt u graag uw baan bij de sector Rijk combineren met een baan als reservist bij Defensie? Dan kunt u solliciteren. Openstaande vacatures vindt u op WerkenbijDefensie.nl.

Aan uw sollicitatie is een aantal voorwaarden verbonden:

  • U moet over de Nederlandse nationaliteit beschikken;
  • U moet voldoen aan de eisen van lichamelijke en geestelijke geschiktheid;
  • Voor specifieke functies (bijvoorbeeld arts of tolk) heeft u kennis en ervaring nodig.

De indiensttreding is op vrijwillige basis. Een reservist die bij de sector Rijk werkt heeft dan, ook als hij niet is ingezet als reservist, twee werkgevers: het ministerie van Defensie en de werkgever bij de sector Rijk.

Hoe maakt u als reservist tijd vrij als om uw inzet wordt gevraagd?

Afhankelijk van de duur van uw inzet kunt u in uw reguliere baan ofwel vakantie-uren opnemen, of onbetaald verlof aanvragen. Voor de duur van het verlof kunt u ook verzoeken uw arbeidsduur terug te brengen. Uw manager moet de aanvraag voor uw inzet goedkeuren in het P-Direktportaal.

Wie betaalt uw salaris tijdens uw inzet

Vraagt het ministerie van Defensie om uw inzet? Dan betaalt dat ministerie hiervoor gedurende de gevraagde periode salaris. De inzet kan zowel voor kortere als langere tijd zijn.

Is uw inzet van korte duur en heeft u hiervoor bij uw reguliere werkgever vakantie-uren opgenomen? Dan ontvangt u van uw baan bij de sector Rijk uw gebruikelijke salaris. U ontvangt dus tijdelijk van twee rijksoverheidwerkgevers salaris.

Vraagt het ministerie van Defensie voor langere tijd om uw inzet? Dan kunt u hiervoor buitengewoon verlof zonder behoud van salaris opnemen voor uw baan bij de sector Rijk. Uw manager moet uw verlofaanvraag goedkeuren in het P-Direktportaal.

Let op! Afhankelijk van de afspraken die u met uw werkgever bij de sector Rijk maakt over uw afwezigheid, kan uw afwezigheid invloed hebben op zaken als pensioen, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u op Rijksportaal Personeel of in de handreiking 'Reservist bij de Rijksoverheid: hoe zit het?'

Hoe is uw pensioenopbouw geregeld tijdens uw inzet?

Afhankelijk van de keuze die u maakt om tijd vrij te maken voor uw inzet, heeft dit gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Opnemen van vakantie-uren

Tijdens de periode dat u vakantie-uren opneemt om als reservist dienst te doen, blijft u in dienst bij het Rijk en bouwt u op de gebruikelijke wijze pensioen op bij het ABP.

Aanvragen van onbetaald buitengewoon verlof

Kiest u voor het aanvragen van onbetaald verlof? Dan zal er zowel bij Defensie als bij de werkgever van de sector Rijk pensioen opgebouwd worden. Echter, in die situatie mag, op grond van de fiscale voorschriften, de totale opbouw van pensioen niet uitgaan boven de pensioenopbouw in uw baan als rijksambtenaar. Daarom moet de waarde van de pensioenopbouw bij Defensie in mindering worden gebracht op de pensioenopbouw van de rijksambtenaar. P-Direkt zal daarom bij de reservist de noodzakelijke gegevens opvragen. De pensioenpremie wordt voor de rijksambtenaar dan ook berekend over de verminderde opbouw.

Het (tijdelijk) terugbrengen van uw arbeidsduur

Als u tijdens de periode van onbetaald verlof kiest voor het (tijdelijk) terugbrengen van uw arbeidsduur bij het Rijk, dan stopt de pensioenopbouw en de pensioenpremie over de verminderde uren.

Militair pensioen

Als reservist bouwt u een militair pensioen op bij het ABP over de duur van uw inzet bij het ministerie van Defensie. Hiervoor betalen u en Defensie, als werkgever, ook een premie.

Informatieplicht over pensioenopbouw bij Defensie

U bent verplicht om informatie te verstrekken over de pensioenopbouw bij Defensie. Bij uw aanvraag van buitengewoon verlof ontvangt u van P-Direkt bericht hoe u deze informatie correct kunt doorgeven.

De Sector Rijk stimuleert de inzet van reservisten

Er bestaat op dit moment geen (wettelijke) verplichting om toestemming te geven als een medewerker aangeeft tijdelijk als reservist bij Defensie aan de slag te willen. Wel wil de sector Rijk de ambitie van Defensie om de krijgsmacht voor een belangrijk deel uit reservisten te laten bestaan, graag ondersteunen. Daarom stimuleert de Sector Rijk managers positief het gesprek met de reservist aan te gaan. En de inzet van reservisten zoveel mogelijk, daar waar het werk het uiteraard toelaat, te faciliteren. In de handreiking 'Reservist bij de Rijksoverheid: hoe zit het?' wordt op een aantal punten een uiteenzetting gegeven van de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor de reservist.

Bent u manager van een reservist en wilt u meer informatie?

U kunt daarvoor contact zoeken met de HR-Adviseur van uw eigen organisatie. Het ministerie van Defensie biedt daarnaast ‘Employer Support’. Zij ondersteunen werkgevers bij hun vragen rond de militaire baan van hun werknemer. Ook informeren zij de werkgever over het reservistenbeleid van Defensie.