Personenchauffeur - situatie vóór 01-01-2020

U bent personenchauffeur als u bewindslieden en hoge ambtelijke functionarissen vervoert en door uw werkgever bent aangewezen als personenchauffeur. Bij een volledig dienstverband werkt u gemiddeld 48 uur per week.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Bijzondere arbeidsvoorwaarden

Bent u bij de rijksoverheid in dienst als personenchauffeur? Dan gelden voor u enkele bijzondere arbeidsvoorwaarden.

Als personenchauffeur heeft u een hogere arbeidsduur (gemiddeld 48 uur bij een volledig dienstverband) en werkt u vaak op onregelmatige tijden. U krijgt daarom:

  • een aanvulling op uw salaris;
  • een vaste toelage voor werken op onregelmatige uren.

In onderstaande tekst wordt, tenzij anders vermeld, steeds uitgegaan van een volledige werkweek van 48 uur. Werkt u minder dan gemiddeld 48 uur per week? Dan worden genoemde bedragen naar evenredigheid van de omvang van uw aanstelling vastgesteld.

Aanvulling op salaris

De aanvulling op uw salaris bedraagt bij een volledige aanstelling 52/156 maal uw salaris per maand (met een maximum van het salaris bij salarisnummer 12 van schaal 4 en gebaseerd op een 36-urige werkweek), vermenigvuldigd met 1,5.

Let op! U kunt deze aanvulling niet voor IKAP gebruiken.

Vaste toelage

U ontvangt een toelage voor het werken op onregelmatige uren. Bij een volledige aanstelling bedraagt deze per maand:

per 1-7-2018 166,05 euro
per 1-1-2017 161,21 euro
per 1-1-2016 158,98 euro
per 1-9-2015 154,35 euro
per 1-1-2015 152,44 euro

Compensatietoelage

Uw werkgever kan u verplichten om beschikbaar te blijven tijdens uw pauze. De tijd dat u beschikbaar moet blijven is onderdeel van uw werktijd (van maximaal 48 uur per week). U krijgt hiervoor sinds 1 januari 2010 daarom geen vergoeding meer. Personenchauffeurs die vóór 1 januari 2010 de toelage voor ‘geconsigneerde pauzes’ kregen, hebben wel recht op een compensatietoelage.

Berekening compensatietoelage

Uw compensatietoelage bedraagt bij een volledige aanstelling 2,66 procent van het salaris per maand (met een maximum van het salaris bij salarisnummer 12 van schaal 4).

Eindejaarsuitkering

De aanvulling, toelage voor onregelmatige uren en compensatietoelage behoren tot uw bezoldiging en tellen mee voor uw vakantie-uitkering. Daarnaast is speciaal voor personenchauffeurs geregeld deze bedragen ook meetellen bij de berekening van uw eindejaarsuitkering.

Vakantie-uren

Bij een volledige aanstelling krijgt u 192 wettelijke (48*4) en 28,8 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar. Als u 45 jaar of ouder bent, worden uw vakantie-uren verhoogd met de leeftijdsuren.

Voorbeeld
U heeft een volledige arbeidsduur en u bent 50 jaar. U heeft recht op (192 wettelijke en + 28,8 bovenwettelijke)  vakantie-uren en een verhoging van 14,4 leeftijdsuren. De totale aanspraak vakantie-uren bedraagt dan 192 + 28,8 + 14,4 =235,2 uur (afgerond 236 uur).

Meer werken via IKAP

Wilt u meer uren werken via IKAP? Dat is alleen mogelijk als u bent aangesteld voor minder dan gemiddeld 40 uur per week. Uw arbeidsduur en het aantal uren dat u meer wilt gaan werken via IKAP mogen samen niet meer zijn dan gemiddeld 40 uur per week.

Minder werken via PAS-regeling

Als u na uw 57e minder wilt gaan werken, kunt u deelnemen aan de PAS-regeling. U gaat dan minder uren werken in ruil voor een inhouding op uw salaris. Deze inhouding wordt berekend over uw salaris en over de aanvulling op uw salaris.

Voorbeeld
Als u gemiddeld 48 uur per week werkt, dan gaat u door deelname aan de PAS-regeling gemiddeld 40,42 uur per week werken.

Wet- en regelgeving

Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
Arbeidsvoorwaarden-overeenkomst sector Rijk 2007-2010
Circulaire Arbeidsvoorwaarden Personenchauffeur