Bijzondere functies

Voor sommige functies gelden bijzondere arbeidsvoorwaarden. Zo kent de sector Rijk enkele tientallen substantieel bezwarende functies. Ook zijn er personenchauffeurs en schoonmakers. Daarnaast is het mogelijk dat u een militaire functie als reservist uitoefent, zonder dat u uw huidige baan bij de sector Rijk opgeeft.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen.

Personenchauffeur

Personenchauffeur

U bent personenchauffeur als u bewindslieden en hoge ambtelijke functionarissen vervoert en door uw werkgever bent aangewezen als personenchauffeur. Bij een volledig dienstverband werkt u gemiddeld 48 uur per week.

Voor personenchauffeurs gelden enkele bijzondere arbeidsvoorwaarden .

Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)

Medewerkers die in dienst treden bij de RSO zijn rijksambtenaar in dienst van de RSO. Voor hen gelden enkele bijzondere arbeidsvoorwaarden .

Substantieel bezwarende functie

Een substantieel bezwarende functie is een functie die extra belastend is voor de medewerker. Het gaat om functies met veel lichamelijke inspanning, zware fysieke omstandigheden of een hoge geestelijke belasting. Als u zo’n functie heeft, kunt u eerder met ontslag.

Reservisten

Een militaire functie uitoefenen, zonder dat u uw huidige baan bij de sector Rijk opgeeft? Dat kan. Als reservist combineert u uw dagelijkse werk met een militaire baan. U wordt dan flexibel ingezet door het ministerie van Defensie. U moet om reservist te worden wel solliciteren.