Bedrijfstijden en bloktijden

Bedrijfstijden zijn de uren waarbinnen werknemers in een organisatie kunnen werken. Deze tijden worden vastgesteld door uw werkgever.

Bloktijden

Naast bedrijfstijden stelt uw organisatie ook zogenoemde ‘bloktijden’ vast. Tijdens bloktijden moet u op uw werkplek aanwezig en/of voor uw werkgever aan het werk zijn. Uiteraard geldt dit niet op de dagen dat u volgens uw arbeidstijdpatroon of rooster vrij bent.

Zowel bedrijfs- als bloktijden kunnen per werkgever of per organisatieonderdeel verschillen.

Voorbeeld
Uw werkgever heeft bepaald dat de bedrijfstijden van uw organisatie vallen tussen 7.00 uur ’s ochtends en 19. 00 uur ’s avonds. Dit betekent dat u tussen 7.00 uur en 19.00 uur kunt werken. U kunt dus niet vóór 7.00 uur beginnen met werken en niet na 19.00 uur blijven werken. De bloktijden van uw organisatie zijn van 9.00 uur ’s ochtends tot 14.00 uur ’s middags. Dit betekent dat u niet na 9.00 uur kunt beginnen met werken en niet voor 14.00 uur naar huis kunt.

Arbeidstijdpatroon

Op basis van de bedrijfs- en bloktijden stelt u in overleg met uw manager uw  individuele arbeidstijdpatroon vast.

Op een andere plaats werken

Soms kunt u met uw werkgever afspreken dat u tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werkt. Zie voor meer informatie het onderwerp Flexibel werken.