Arbeidstijdpatroon

In uw arbeidstijdpatroon staan de afspraken over uw feitelijke werktijden in een bepaalde periode. Uw werkgever stelt samen met u dit arbeidstijdpatroon individueel voor u vast.

Uw arbeidstijdpatroon kan sterk variëren, afhankelijk van het beleid van uw organisatie en wat u met uw werkgever afspreekt. Daarbij zal uw werkgever zowel uw persoonlijke voorkeur als het belang van de organisatie meewegen.

Voorbeelden
Een volledige werkweek van 36 uur kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • 4 dagen van 9 uur;
  • 4 dagen van 8 uur en 1 dag van 4 uur;
  • de ene week 4 en de andere week 5 dagen van 8 uur;
  • ingeroosterde vrije dagen;
  • een combinatie van kortere en langere werkdagen.

Roosterdienst

Werkt u in 24-uurs dienst (continudienst)? Dan is uw keuzevrijheid beperkt. Uw arbeidstijden worden vooraf vastgelegd in de vorm van roosters. Een rooster geldt voor een bepaalde werkperiode. Deze werkperiode is minimaal 7 dagen.

Uw werkgever is verplicht om regelingen voor arbeidstijdpatronen voor roosterdiensten voor te leggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR heeft hierbij instemmingsrecht.

Werkuren per jaar

Het aantal werkuren per jaar wordt als volgt vastgesteld. Eerst wordt het aantal werkdagen berekend. Dit gebeurt door het aantal dagen in een jaar te verminderen met de zaterdagen en zondagen en de officiële feestdagen die niet op zaterdag en zondag vallen. Het aantal werkdagen wordt vervolgens vermenigvuldigd met 7,2 (het gemiddelde aantal werkuren per dag bij een volledige werkweek van 36 uur) en rekenkundig afgerond op hele uren.

Het aantal te werken uren voor een medewerker met een fulltime aanstelling is:

Jaar:           Uren
in 2021 1836
in 2020 1836
in 2019 1836
in 2018 1829
in 2017 1822
in 2016 1836
in 2015 1829
in 2014 1829
in 2013 1829

Werkt u in deeltijd of werkt u meer uren? Dan berekent u het aantal werkuren per jaar door het totaal aantal uren bij een fulltime aanstelling te vermenigvuldigen met uw arbeidsduurfactor.

Voorbeeld
Heeft u een aanstelling met een volledige werkweek (36 uur)? Dan is het aantal werkuren 1836 uur.  Bij een werkweek van gemiddeld 24 uur is het aantal werkuren per jaar: 24/36 x 1836 = 1224 uren. Werkt u 40 uur? Dan is het aantal werkuren per jaar 40/36 x 1836  = 2040.

Begin- en eindtijden

U spreekt met uw werkgever aanvangs- en eindtijden af. De afspraak over uw begin- en eindtijden worden vastgelegd in uw individueel arbeidstijdpatroon. In overleg met uw werkgever kunt u ook voor wisselende aanvangs- en eindtijden kiezen.

Heeft uw organisatie bedrijfs- of bloktijden? Dan wordt daarmee rekening gehouden. Geldt er bijvoorbeeld een bloktijd tussen 9.00 uur en 16.00 uur? Dan kunt u niet later beginnen dan 9.00 uur en niet eerder vertrekken dan 16.00 uur. Alleen als u in deeltijd werkt, kunnen voor u andere werktijden gelden.

Meer informatie over de bedrijfstijden van uw werkgever vindt u bij Bedrijfstijden en bloktijden.