Arbeidsduur en werktijden - situatie vóór 01-01-2020

Uw arbeidsduur is het gemiddelde aantal uren dat u wekelijks werkt en waarvoor u wordt betaald. U maakt hierover bij uw aanstelling afspraken met uw werkgever. Uw werktijden kunnen per week verschillen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Arbeidstijdpatroon

De feitelijke indeling van uw werktijden in een bepaalde periode, wordt het arbeidstijdpatroon genoemd. Uw werkgever stelt samen met u dit arbeidstijdpatroon vast. Uw arbeidsduur vormt de basis van deze regeling. De afspraken over uw arbeidsduur en werktijden moeten voldoen aan de wettelijke regels voor arbeidstijden.

Volledige werkweek

Bij de Rijksoverheid bestaat een volledige werkweek uit gemiddeld 36 uur. Het bijbehorende gemiddelde aantal uren per dag is 7,2 uur. Soms is het mogelijk om gemiddeld meer uren per week te werken, tot een maximum van gemiddeld 40 uur per week.

Arbeidsduurfactor

Heeft u geen volledige (36-urige) werkweek of werkt u juist extra uren? Dan wordt de volledige arbeidsduur met de zogeheten arbeidsduurfactor vermenigvuldigd. Deze factor is het gemiddelde aantal uren dat in uw aanstellingsbesluit vermeld staat, gedeeld door 36.

Voorbeeld
Bij een arbeidsduurfactor van 32/36 werkt u gemiddeld 32 uur per week. En bij een arbeidsduurfactor van 40/36 is dat: gemiddeld 40 uur per week.

Arbeidsduur aanpassen

Wilt u minder of meer uren gaan werken? Dan kunt u uw werkgever vragen om uw arbeidsduur aan te passen. Dit kan zowel tijdelijk als structureel. Het aanpassen van uw arbeidsduur heeft wel een aantal financiële gevolgen.

Let op! U kunt ook minder of meer uren gaan werken, zonder uw arbeidsduur aan te passen. Meer informatie hierover vindt u bij minder of meer gaan werken.

Werktijd aanpassen

Wilt u de verdeling van de uren over de week aanpassen of een ander overeengekomen tijdvak? Dan kunt u uw werkgever vragen om uw werktijd aan te passen. Dit kan zowel tijdelijk als structureel. Het aanpassen van uw werktijd heeft geen financiële gevolgen.

Aanvragen

U past uw arbeidsduur en/of werktijden aan in het P-Direktportaal. Wilt u weten wat de financiële gevolgen van uw wijziging zijn? Bereken dan zelf uw nieuwe netto salaris via het P-Direktportaal > Financiën en  Salaris > Salaris simulatie.

Wilt u direct een aanpassing van uw arbeidsduur en/of werktijden aanvragen? Ga dan naar het P-Direktportaal via de knop ‘Direct aanvragen’ aan de rechterkant van de pagina.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

Handreiking Tijd, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken

U kunt ook contact opnemen met uw manager of HR-adviseur.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 21
Arbeidstijdenwet (ATW)
Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013
Circulaire: Invoering 36-urige werkweek, 1996
Wet flexibel werken
Wet op de ondernemingsraden (WOR)