Arbeidsbeperkt - situatie vóór 01-01-2020

U bent arbeidsbeperkt als u bent opgenomen in het UWV doelgroepregister banenafspraak. In veel gevallen is voor u de Wajong of Participatiewet van toepassing. U kunt niet zelfstandig het minimumloon verdienen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Arbeidsbeperkt zonder Wajong

Bent u arbeidsbeperkt en krijgt u bij het zoeken naar passend werk ondersteuning door een gemeente op grond van de Participatiewet of omdat u over een WSW indicatie beschikt? Dan krijgt u als ambtenaar een salaris op basis van bijlage D van het BBRA. Deze salarisschaal is gebaseerd op het minimumloon voor een 21-jarige en ouder. Het salaris wordt niet bepaald aan de hand van de zwaarte van uw functie zoals bij een reguliere functie. De salarisindeling van bijlage B van het BBRA op basis van functiezwaarte geldt niet voor u.

De gemeente toetst regelmatig uw loonwaarde en beoordeelt uw werkzaamheden ten opzichte van het wettelijk minimumloon. Op deze manier wordt vastgesteld of u nog tot de doelgroep arbeidsbeperkten behoort. Zo kan blijken dat u inmiddels zelfstandig het wettelijk minimumloon kunt verdienen. Is dat na twee jaar nog zo? Dan behoort u niet meer tot de doelgroep van de banenafspraak.

Voor uw verminderde arbeidsprestatie kan uw werkgever in aanmerking komen voor een gemeentelijke loonkostensubsidie. Ook loopt uw werkgever geen financieel risico als u ziek wordt (no-riskpolis).

Als arbeidsbeperkte wordt u beoordeeld op uw functioneren. U komt bij voldoende functioneren in aanmerking voor de jaarlijkse salarisverhoging.

Wordt binnen de sector Rijk de hoogte van het salaris herzien? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw salaris. Uw salaris wordt daarentegen wel aangepast bij wijzigingen in het wettelijk minimumloon voor een 21-jarige en ouder. De actuele salarisbedragen van Bijlage D vindt u hier. 

Arbeidsbeperkt en Wajong

Is de Wajong op u van toepassing? Dan ontvangt u salaris op basis van bijlage B van het BBRA. Bent u schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Dan ontvangt u een salaris op basis van bijlage C van het BBRA. Als u hetzelfde werk verricht als arbeidsbeperkten zonder Wajong-status, dan ontvangt u salaris op basis van bijlage D.

Omdat de Wajong op u van toepassing is, komt uw werkgever niet in aanmerking voor een loonkostensubsidie. Wel kan het UWV bepalen dat uw werkgever u minder salaris betaalt. Dit heet loondispensatie. Het UWV vult uw salaris dan aan. Ook in deze situatie loopt uw werkgever geen financieel risico als u ziek wordt.

Wet- en regelgeving

Arbeidsbeperkt (geen Wajong)

BBRA, Hoofdstuk VIb
BBRA, bijlage D
Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
 

Arbeidsbeperkt (Wajong)

BBRA, artikel 11b
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Artikel 2:20
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Artikel 3:63