Aanstellingskeuringen en tests - situatie vóór 01-01-2020

Solliciteert u naar een nieuwe functie? Dan kan een aanstellingskeuring, psychologisch onderzoek of assessment soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Medische keuring

Een medische keuring mag alleen onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure als het voor de functievervulling noodzakelijk is dat u aan specifieke medische geschiktheidseisen voldoet. Bijvoorbeeld voor een penitentiair inrichtingswerker in een gevangenis of een inspecteur gevaarlijke stoffen. Voor sommige functies geldt een wettelijk verplichte aanstellingkeuring, zoals bij de bemanning van rijksvaartuigen. Uw werkgever houdt een lijst bij van functies waarvoor een aanstellingskeuring verplicht is.

Let op! Tijdens uw aanstelling kunt u periodiek een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Dit onderzoek is gericht op het ontdekken van gezondheidsrisico's in relatie tot het werk.

Psychologisch onderzoek of assessment

Een psychologisch onderzoek of een assessment kan ook deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit staat in de vacaturetekst aangegeven. Het geeft de werkgever duidelijkheid over de mate waarin de sollicitant beschikt over de eigenschappen en vaardigheden om een bepaalde functie naar behoren te kunnen vervullen.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 9
ARAR Artikel 9a
ARAR Artikel 10
ARAR Artikel 11
Besluit aanstellingskeuringen
Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
Circulaire: Aanstellingskeuringen en risicowering, 1997
Vaststelling eigen bijdrage bij herkeuring sollicitant
Wet op de medische keuringen (Wmk)