Aanstellingsbesluit - situatie vóór 01-01-2020

Wanneer u als ambtenaar in dienst komt bij het Rijk, krijgt u een aanstellingsbesluit. Dat is anders dan in het bedrijfsleven, waar u en uw werkgever een arbeidsovereenkomst tekenen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Een aanstelling bij de Rijksoverheid is een eenzijdig besluit van uw werkgever. U hoeft zelf niets te ondertekenen. Formeel bent u in dienst vanaf de datum van indiensttreding die in het aanstellingsbesluit is vermeld.

Akte van aanstelling

Naast het aanstellingsbesluit krijgt u ook de ‘akte van aanstelling’. Hierin staan een aantal belangrijke gegevens met betrekking tot uw aanstelling.

Salarisgegevens

Uw salarisgegevens en dergelijke staan meestal in uw aanstellingsbesluit of in een brief die u voorafgaand of tegelijk met dat besluit ontvangt. In het aanstellingsbesluit staan ook de afspraken over uw indiensttreding, zoals uw salarisschaal, het salarisnummer en de datum waarop uw salaris voor de 1e keer wordt verhoogd als u naar behoren functioneert. Soms zijn het aanstellingsbesluit en de akte van aanstelling in 1 document samengevoegd.

Bezwaar maken

Staat er volgens u onjuiste informatie in uw aanstellingsbesluit? Bespreek dit dan met uw manager of personeelsadviseur. Kunt u zich niet vinden in het genomen aanstellingsbesluit? Dan kunt u in het uiterste geval bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 12
ARAR Artikel 12a