Werkloosheidsuitkering - situatie vóór 01-01-2020

Wordt u geheel of gedeeltelijk werkloos? Dan kunt u onder voorwaarden een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) krijgen om het verlies aan inkomen op te vangen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Als rijksambtenaar in vaste dienst kunt u bij ontslag in aanvulling op de WW-uitkering een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWWW) krijgen.

Duur en hoogte WW-uitkering

U heeft minimaal 3 en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering als u uw baan verliest. De precieze duur van de WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De hoogte van de WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van uw laatstverdiende salaris.

Een nieuwe baan

Vanaf 4 maanden voor het beëindigen van uw dienstverband kunt u een beroep doen op ondersteuning van uw werkgever voor het vinden van werk. Als u een WW-uitkering ontvangt, heeft u sollicitatieplicht.

Pensioenopbouw met werkloosheidsuitkering

U ontvangt een werkloosheidsuitkering? Dan bouwt u als deelnemer van ABP 50% pensioen op van wat u opbouwde toen u werkte.

Aanvragen

Via de website werk.nl, of een Werkplein bij u in de buurt, kunt u zich (uiterlijk de 2e werkdag nadat u werkloos bent geworden) inschrijven als werkzoekende en een WW-uitkering aanvragen.

Let op! Als u zich registreert als werkzoekende is het belangrijk om te vermelden dat u gewerkt heeft bij het Rijk. UWV WERKplein hanteert voor deze sector een andere werkwijze, omdat de overheid als werkgever zelf een taak heeft om mensen weer aan het werk te krijgen.

Via mijnbww.nl vraagt u bij APG een bovenwettelijke WW-uitkering aan.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 100A
Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector rijk (BWWW)
Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministratie B.V.
Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
Circulaire Wijziging Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
Werkloosheidswet (WW)
Wet Financiering sociale verzekeringen
Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)