Oud-medewerkers

Neemt u afscheid van uw werk bij de Rijksoverheid? Dan is het belangrijk om uw werk op een prettige manier af te ronden. Bepaalde regels en verplichtingen blijven ook na uw ontslag gelden.

Regels en verplichtingen

Ook na uw ontslag kunnen bepaalde regels en verplichtingen blijven gelden. Bijvoorbeeld:

  • Kort vóór of ná uw ontslag wordt u ziek. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, ontvangt u nog een tijd salaris. In dat geval blijft u ook na uw ontslag nog onder behandeling van de bedrijfsarts.
  • U mag na uw ontslag niet zonder meer worden ingehuurd door uw oude overheidswerkgever.
  • Na uw vertrek blijft u zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie waarover u als ambtenaar de beschikking had.