Ontslag vanwege ziekte - situatie vóór 01-01-2020

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid wegens ziekte kunt u ontslagen worden. Dan moet wel duidelijk zijn dat er geen herstel binnen 6 maanden na de voorgenomen ontslagdatum te verwachten is en dat re-integratie niet mogelijk is.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Wilt uw werkgever u ontslaan bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte? Dan ontvangt u na 18 maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid een schriftelijk voornemen tot ontslag.

Onderzoek

Uw werkgever vraagt een UWV-arts om te bepalen of u binnen 6 maanden na de voorgenomen ontslagdatum zou kunnen herstellen. U mag ook zelf een arts aanwijzen die samen met de UWV-arts de situatie beoordeelt. Uw werkgever hoeft geen onderzoek uit te voeren als overduidelijk is dat u door uw gezondheidstoestand niet kunt werken.

Ontslag

Is een terugkeer naar werk niet mogelijk? Dan kan uw werkgever tot ontslag overgaan. Voor dit ontslag geldt geen opzegtermijn, omdat er al een wachttijd van 2 jaar is. U kunt tegen dit ontslagbesluit bezwaar maken. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat uw werkgever onvoldoende heeft gedaan om re-integratie mogelijk te maken.

Gedeeltelijk ontslag

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En bent u geplaatst op een functie voor minder uren dan waarvoor u oorspronkelijk was aangesteld? Dan kan uw werkgever u voor de overige uren ontslaan.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 98
ARAR Artikel 98a