Ontslag vanwege verlies benoembaarheidseis - situatie vóór 01-01-2020

Voor sommige functies gelden zeer strikte functie-eisen. Voldoet u niet meer aan deze eisen? Dan kan dit voor uw werkgever een geldige reden zijn om het dienstverband te beëindigen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Het gaat om functie-eisen die:

  • gelden voor de hele duur van de functie en;
  • gelden voor iedereen die de functie vervult en;
  • vooraf door uw werkgever in een regeling zijn vastgelegd.

Let op! Een eis die alleen geldt bij aanvang van een functie valt hier niet onder, zoals een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een aanstellingskeuring.

Voorbeelden verlies benoembaarheidseis:

  • Een arts die de bevoegdheid verliest voor het uitoefenen van de geneeskunde.
  • Een chauffeur wiens rijbewijs is ingetrokken.
  • Het verlies van een verblijfstitel.
  • Het intrekken van de verklaring van geen bezwaar bij een vertrouwenfunctie.

Per direct ontslag

Het ontslag vanwege het verlies van een benoembaarheidseis kan per direct ingaan, zonder opzegtermijn. Bij het intrekken van de verklaring van geen bezwaar bij een vertrouwensfunctie mag uw werkgever u alleen ontslaan in overleg met de minister BZK. De minister moet op zijn beurt eerst advies inwinnen bij de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA). Wil de minister zelf om deze reden een medewerker ontslaan? Dan is instemming van de minister-president nodig.

Wet- en regelgeving

Ambtenarenwet Artikel 125e
ARAR Artikel 9
ARAR Artikel 98
ARAR Artikel 97b
Wet veiligheidsonderzoeken