Ontslag vanwege niet goed functioneren - situatie vóór 01-01-2020

Uw werkgever mag u ontslaan als u niet goed functioneert of niet geschikt bent voor uw functie. Dit gebeurt echter niet zomaar. Uw werkgever zal u erop wijzen dat u onvoldoende functioneert en u zult de tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

In bepaalde gevallen kunnen u andere werkzaamheden worden opgedragen.

Ontslaggrond

Wilt uw werkgever u ontslaan, omdat hij niet tevreden is over uw functioneren? Dan zal hij u eerder duidelijk gemaakt hebben dat u slecht of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in functioneringsgesprekken en uw beoordelingen. Uw werkgever geeft aan wat u niet goed doet en wat van u verwacht wordt. U krijgt vervolgens een reële kans om uw functioneren te verbeteren, zo nodig met begeleiding.

Ontslag

Als na verloop van tijd blijkt dat uw functioneren niet verbetert, kan uw werkgever u ontslaan wegens ongeschiktheid voor de functie. Voor dit ontslag geldt geen opzegtermijn. U wordt tijdig ingelicht over het ontslagvoornemen. U mag dan ook uw visie op het voorgenomen ontslag geven. Eventueel zoekt uw werkgever (vóór uw ontslag) naar een andere passende functie, maar dit is hij niet verplicht. U kunt tegen het ontslagbesluit bezwaar maken. Na uw (eervol) ontslag beoordeelt UWV of u in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 98