Ontslag uit tijdelijke dienst - situatie vóór 01-01-2020

Bij een tijdelijke aanstelling bent u aangesteld voor een bepaalde periode. Uw aanstelling eindigt automatisch als deze periode voorbij is. U ontvangt dus geen apart ontslagbesluit. Dit heet een ‘ontslag van rechtswege’.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Stilzwijgend voortgezet

Wordt uw tijdelijke aanstelling na het verstrijken van de afgesproken periode stilzwijgend voortgezet? Dan ontstaat er automatisch een nieuwe tijdelijke aanstelling voor dezelfde termijn als de oude aanstelling, maar met een maximum van een jaar. Dit kan niet onbeperkt. Uw werkgever moet zich houden aan de regels voor opeenvolgende tijdelijke aanstellingen.

Ontslag voor einddatum

Een tussentijds ontslag uit tijdelijke dienst kan op elke redelijke grond worden gegeven. Het gaat hierbij om een ontslag vóór de einddatum van de tijdelijke aanstelling. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever niet tevreden is over uw functioneren. Heeft u een proeftijdaanstelling? Dan moet uw werkgever éxtra goed motiveren waarom de aanstelling voortijdig wordt beëindigd. Ook geldt er een opzegtermijn bij het voortijdig beëindigen van een tijdelijke aanstelling. In sommige situaties kan uw werkgever uw tijdelijke aanstelling niet voortijdig beëindigen.

Zelf ontslag nemen

U kunt ook zelf ontslag nemen voordat uw tijdelijke aanstelling afloopt. Meer informatie hierover vindt u bij Ontslag nemen.

Wet- en regelgeving

ARAR artikel 94
Werkloosheidswet (WW)