Ontslag nemen - situatie vóór 01-01-2020

U kunt een ontslagverzoek indienen. Het dienstverband is dan nog niet meteen beëindigd. Voor het ingaan van het ontslag geldt meestal een opzegtermijn.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Als u uw dienstverband wil beëindigen, moet u de opzegtermijn in acht nemen. Normaal gesproken wordt het ontslagverzoek vrijwel altijd ingewilligd. Tenzij u vanwege een misdrijf strafrechtelijk wordt vervolgd of als uw werkgever van plan is om u strafontslag te verlenen.

Ontslagaanvraag intrekken

U kunt uw werkgever vragen om uw ontslagverzoek ongedaan te maken. Als uw werkgever nog geen ontslagbesluit heeft genomen, zal hij uw verzoek in principe inwilligen. Is het ontslagbesluit wel al genomen? Dan is het de bedoeling dat u aantoont dat u zich heeft vergist en hoe dit komt.

Geen WW-uitkering

Heeft u ontslag genomen en nog geen nieuw werk? Dan bent u vrijwillig werkloos. U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een Werkloosheidsuitkering (WW). UWV beslist hierover.

Geen ontslag bij overstap binnen het Rijk

Bent u bij het Rijk in vaste dienst en gaat u bij een andere werkgever binnen de sector Rijk aan de slag? Dan wordt u niet ontslagen, maar overgeplaatst. U blijft in vaste algemene dienst van het Rijk.

Heeft u een tijdelijke aanstelling en maakt u tijdens de looptijd van die aanstelling een overstap binnen het Rijk? Dan neemt u wel ontslag, gevolgd door een nieuwe aanstelling bij het nieuwe organisatieonderdeel binnen het Rijk.

Wet- en regelgeving

ARAR artikel 94
Werkloosheidswet (WW)

Kennispunt Financiële Rechtspositie

Heeft u vragen over de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een nieuwe loopbaanstap, reorganisatie, ontslag, ziekte of (vervroegd) pensioen? Dan kunt u advies krijgen van het Kennispunt Financiële Rechtspositie.