Doorbetaling bezoldiging na einde dienstverband - situatie vóór 01-01-2020

In bijzondere gevallen heeft u mogelijk ook na het einde van uw dienstverband recht op doorbetaling van uw bezoldiging.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Dit is het geval wanneer:

Let op! In alle gevallen eindigt dit recht bij het bereiken van de voor u geldende AOW-leeftijd of op de dag na uw overlijden. Heeft u bovendien andere inkomsten uit arbeid of uitkering, dan worden deze verrekend.

Re-integratie

Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte blijft uw voormalig werkgever samen met u verantwoordelijk voor uw re-integratie zolang deze een doorbetalingsverplichting wegens ziekte heeft. Voldoet u na ontslag niet aan uw re-integratieverplichtingen, dan kan dit gevolgen hebben voor de doorbetaling van uw bezoldiging.

Beroepsincident

Is uw arbeidsongeschiktheid het gevolg van een beroepsincident? Dan krijgt u maximaal 104 weken uw laatst genoten bezoldiging, inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering uitbetaald. Heeft u recht op een WIA-uitkering? Dan heeft u eveneens recht op een aanvullende uitkering.

Het recht op de aanvullende uitkering eindigt:

  • bij het bereiken van uw AOW-leeftijd;
  • op de dag na uw overlijden.

Wet- en regelgeving

Ziek uit dienst
ARAR Artikel 38
ARAR Artikel 46

Bevalling en ontslag
ARAR Artikel 33fc

Verrekening, sancties
ARAR Artikel 40
ARAR Artikel 40a
ARAR Artikel 45