Bijzonder ontslaggronden - situatie vóór 01-01-2020

U kunt om verschillende redenen die minder vaak voorkomen worden ontslagen. Bijvoorbeeld omdat u wegblijft na een lang verlof of omdat u informatie verzwijgt. Dit zijn ‘bijzondere ontslaggronden’.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

U kunt ook in andere bijzondere situaties ontslagen worden:

  • U wordt door de rechter onder curatele gesteld.
  • U wordt in verzekerde bewaring gesteld omdat u uw schulden niet heeft betaald (ook wel lijfsdwang of gijzeling door de rechter genoemd).
  • U krijgt door de rechter een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege een misdrijf opgelegd.

In deze gevallen kan uw werkgever u ontslaan op de 1e dag nadat de reden voor het ontslag aanwezig is.

Let op! Een gevangenisstraf vanwege een overtreding is niet direct een reden voor ontslag.

Geen werkloosheidsuitkering

Wordt u door uw schuld (verwijtbaar) werkloos? Dan krijgt u in principe geen werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). UWV beoordeelt of u aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet.

Niet eens met ontslag

Bent u het niet eens met uw ontslag? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw werkgever.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 98
ARAR Artikel 98a