Vakantie-uren bij ontslag

Verlaat u de sector Rijk en heeft u nog bovenwettelijke vakantie-uren die u niet heeft gebruikt of verkocht? Dan krijgt u hiervoor een vergoeding. Ook voor de wettelijke vakantie-uren die u niet heeft gebruikt krijgt u een vergoeding. Aan het aantal uren is geen maximum verbonden.

Gaat u ergens anders aan de slag binnen de sector Rijk? Dan neemt u uw vakantie-uren mee.

Te veel opgenomen

Heeft u meer vakantie-uren opgenomen dan u heeft opgebouwd? Dan wordt u een bedrag in rekening gebracht voor de te veel opgenomen vakantie-uren.

Waarde vakantie-uren

Het bedrag van de te verrekenen vakantie-uren is gelijk aan uw salaris per uur. U betaalt hierover loonheffing. De berekening gaat uit van het salaris dat u vlak voor het einde van uw dienstverband verdient. Uw salaris per uur is 1/156ste deel van uw maandelijks salaris als u gemiddeld 36 uur per week werkt.

Voorbeeld
U werkt 36 uur per week met een salaris van 2.000 euro per maand. Dan ontvangt u voor elk niet opgenomen vakantie-uur: 1/156 x 2.000 = 12,82 euro.