Afwikkelen van ontslag - situatie vóór 01-01-2020

U gaat uit dienst. Uw werkgever maakt dan een eindafrekening van uw salaris. Vaak ontvangt u een brief met de bevestiging van uw ontslag, uw eventuele terugbetalingsverplichtingen en in te leveren spullen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Exitgesprek

Vlak voor uw vertrek uit de organisatie kunt u een exitgesprek of exitinterview hebben met uw manager. Tijdens dit gesprek kunt u over uw ervaringen bij de organisatie vertellen. Voor uw werkgever is deze feedback belangrijk.

Gevolgen ontslag

Er komen verschillende zaken bij kijken om het ontslag (financieel) af te wikkelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verrekenen van vakantie-uren of het teruggeven van spullen van uw werkgever. Ontvangt u na uw ontslag nog steeds salaris? Stel uw voormalige werkgever op de hoogte dat u per vergissing nog steeds salaris ontvangt.