Vergoeding voor- en/of natraject

Reist u meer dan 1 kilometer naar de opstaphalte voor het openbaar vervoer? Of reist u meer dan 1 kilometer tussen de uitstaphalte van het openbaar vervoer en uw werkplek? Dan heeft u recht op een vergoeding voor het voor- en/of natraject van uw reis.

Het ‘voortraject’ is de afstand tussen uw woning en uw opstaphalte voor het openbaar vervoer. U heeft recht op een vergoeding als deze afstand meer dan 1 kilometer is. Het maakt daarbij niet uit met welk eigen vervoersmiddel u reist. U mag de afstand bijvoorbeeld ook lopend of op de fiets afleggen.

Hetzelfde geldt voor het ‘natraject’ van uw reis: de afstand tussen uw uitstaphalte en uw werkplek. Is zowel het voor- als het natraject langer dan 1 kilometer? Dan krijgt u voor beide trajecten een vergoeding. In dat geval komt u niet in aanmerking voor een vergoeding voor het hele traject. Ook kunt u de Mobiliteitskaart Rijksoverheid niet (incidenteel) inzetten voor het voor- en/of natraject van uw reis.

Afstand berekenen

De afstand tussen uw woning of werkplek en uw ov-halte bepaalt u met de AND routeplanner aan de hand van de postcodes. Als de postcode van een halte onbekend is, beslist uw manager over het aantal kilometers.

Lage kilometervergoeding

U krijgt een vergoeding per kilometer. Deze kilometervergoeding is gelijk aan de vergoeding voor het gebruik van eigen vervoer in het geval dat ook openbaar vervoer beschikbaar is, namelijk de lage kilometervergoeding van 0,06 euro (2018 en 2017). U krijgt zowel een vergoeding voor de heen- als de terugreis.

Voorbeeld 1
U reist 4 dagen per week. U fietst vanaf uw huis 1,5 kilometer naar uw opstaphalte van het openbaar vervoer. Vanaf uw uitstaphalte loopt u nog 1,5 km naar uw werkplek. U heeft dus recht op een kilometervergoeding voor het voortraject én een kilometervergoeding voor het natraject.

Uw vergoeding bedraagt:
3 (1,5 + 1,5) x 2 x 214 x 0,07 x 4/5
/ 12
= 7,49 euro per maand

Voorbeeld 2
U reist 3 dagen per week. U fietst vanaf uw huis 2 kilometer naar uw opstaphalte van het openbaar vervoer. De afstand tussen uw uitstaphalte en uw werkplek bedraagt 500 meter. U heeft dus wel recht op een kilometervergoeding voor het voortraject (meer dan 1 km), maar geen recht op een kilometervergoeding voor het natraject (minder dan 1 km).

Uw vergoeding bedraagt:
2 (2 + 0) x 2 x 214 x 0,07 x 3/5
/ 12
= 2,99 euro per maand

Zie voor meer uitleg over de rekenformule het onderwerp Vergoeding eigen vervoer.

Aanvullende reiskostenvergoeding

De kilometers waarvoor u een tegemoetkoming ontvangt, kunnen via de IKAP-regeling belastingvrij worden aangevuld.